Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kollektivtrafikplan för Skövde år 2025 – med utblick 2035

Plan för kollektivtrafiken i Skövde är antagen av kollektivtrafiknämnden. Planen kommer ge ökade möjligheter att nå målen om en hållbar region- och stadsutveckling.

Västra Götalandsregionen, Västtrafik och Skövde kommun har i ett nära samarbete under de senaste två åren arbetat med en gemensam kollektivtrafikplan för hur Skövdes stadsbusstrafik ska utvecklas fram till 2025 med utblick mot 2035.

Om kollektivtrafiken ska vara attraktiv och kunna ta hand om fler resenärer i stadstrafiken såväl som i regionbusstrafiken, behöver den utvecklas och förstärkas efter behov och i samverkan med kommunens utbyggnadsplaner. Med en gemensam plan har vi betydligt bättre möjligheter att nå målen om en hållbar region- och stadsutveckling, underlätta ett enkelt vardagsliv och öka andelen hållbara resor med kollektivtrafik, gång och cykel.

Kollektivtrafikplanen är en del av Trafikförsörjningsprogrammet och en konkretisering av Skövde kommuns vision och måldokument. 

Planens innehåll

Som underlag inför genomförandet av planen har ett årligt resandemål på tre procent antagits. Utgångspunkten är att kollektivtrafikresandet ska ha en större marknadsandel av de motoriserade resorna jämfört med i dag.

Kollektivtrafikplanen innebär i sig inga ekonomiska åtaganden att finansiera kollektivtrafik och genomföra infrastrukturinvesteringar, men parterna är  överens om kollektivtrafikens behov och vilka strategier parterna ska arbeta vidare med. Planen kan också ligga till grund för kommande mer specifika överenskommelser mellan parterna, exempelvis vid genomförande av infrastrukturåtgärder. 

 


Senast uppdaterad: 2023-02-16 15:37