Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kollektivtrafikplan för Trollhättan och Vänersborg

Kollektivtrafik Trollhättan Vänersborg

Planen för kollektivtrafikens utveckling i Trollhättan och Vänersborg är antagen av kollektivtrafiknämnden. Planen kommer ge ökade möjligheter att nå målen om en hållbar region- och stadsutveckling

Västra Götalandsregionen har tillsammans med kommunerna Trollhättan och Vänersborg tagit fram en gemensam målbild för kollektivtrafikens utveckling fram till år 2030. Snabbt, enkelt och tydligt är den gemensamma riktning vi vill att kollektivtrafiken ska utvecklas i. Planen ska också utgöra ett underlag och ge förutsättningar inför kommande revideringar av trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götalandsregionen, Västtrafiks utvecklingsplaner och kommunernas utvecklings- och översiktsplaner.

Om kollektivtrafiken ska vara attraktiv och kunna ta hand om fler resenärer i stadstrafiken behöver den utvecklas och förstärkas efter behov och i samverkan med kommunens utbyggnadsplaner. Med en gemensam plan har vi betydligt bättre möjligheter att nå målen om en hållbar region- och stadsutveckling, underlätta ett enkelt vardagsliv och öka andelen hållbara resor med kollektivtrafik, gång och cykel.

Planens innehåll

Som underlag inför genomförandet av planen har ett årligt resandemål på tre procent antagits. Utgångspunkten är att kollektivtrafikresandet ska ha en större marknadsandel av de motoriserade resorna jämfört med i dag. Ett antal strategier har tagits fram för att nå uppsatta mål samt vara vägledande vid genomförandet.

Ett framtida trafikkoncept har tagits fram, där bl a trafiken mellan städerna bör kunna utvecklas. Ambitionen är att med ett fåtal starka linjer och stråk samt tillhörande satsningar i infrastrukturen få en kraftig ökning i resandet. Planen innehåller även förslag till satsningar i infrastrukturen.

Martin Elofsson

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-08-18 15:55