Dags att tycka till om "Åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen"

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tillsammans med bland annat Västra Götalandsregionen och Västtrafik tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen.

Syftet med åtgärdsprogrammet är att sänka halterna av kvävedioxid och att klara miljökvalitetsnormen. Därmed förbättras möjligheterna att skydda människors hälsa. Förslaget innebär att ett antal åtgärder föreslås för att minska utsläppen av kväveoxider.

Nu kan berörda lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna ska lämnas senast den 31 oktober 2017.

Besök Länstyrelsens webbplats för mer information.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:19