För sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter

Att kunna svenska är bara början. PLUS adderar så mycket mer.

PLUS innebär att du får full nytta av din utbildning. Samarbetet med arbetskamrater och mötet med patienter och anhöriga underlättas. Du kommer snabbare in i arbetsgruppen och möjligheten till delaktighet ökar. Du blir en tydligare del av ett sammanhang där dina kunskaper bättre kommer till sin rätt. Du blir en del av ett nätverk med kollegor som har liknande erfarenheter.

Programmet riktar sig till sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, BMA, psykologer med flera yrkesgrupper. Tre till fyra dagar i veckan arbetar du på din ordinarie arbetsplats och en till två dagar i veckan är du på PLUS. PLUS innehåller tre integrerade delar; föreläsningar, språkkurs där kommunikation och kultur är viktiga delar samt grupphandledning under ledning av erfaren kollega. PLUS är upplagt efter vuxenpedagogiska metoder som ställer krav på att deltagarna är aktiva och bidrar till varandras lärande. Programtiden är 40 veckor.

Vad ingår i PLUS för sjuksköterskor med flera yrkesgrupper?

  • Grupphandledning med reflektion kring egna erfarenheter och teoretiska avsnitt, under ledning av erfarna läkare
  • Fortsättningskurs i svenska
  • Hälso- och sjukvårdsorganisation
  • Dokumentation
  • Ämnen relaterade till professionellt förhållningssätt i svensk hälso- och sjukvård; t.ex. interprofessionellt samarbete, etik, medarbetarskap, genus och mänskliga rättigheter
  • Personcentrerad  vård
  • Försäkringsmedicin
  • Författningar och lagar
  • Psykisk ohälsa
  • Infektionsbekämpning

Nästa program startar 11 september 2018

Välkomna att skicka in anmälningar!