För psykologer

Att kunna svenska är bara början. PLUS adderar så mycket mer.

PLUS innebär att du får full nytta av din utbildning. Samarbetet med arbetskamrater och mötet med patienter och anhöriga underlättas. Du kommer snabbare in i arbetsgruppen och möjligheten till delaktighet ökar. Du blir en tydligare del av ett sammanhang där dina kunskaper bättre kommer till sin rätt. Du en del av ett nätverk med kollegor som har liknande erfarenheter.
PLUS för psykologer ges i samverkan med PLUS för sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, BMA och fler yrkesgrupper.

PLUS för psykologer med flera yrkesgrupper startar 11 september 2018

Senast uppdaterad: 2018-01-19 11:00