PLUS - lärande och utveckling i svensk hälso- och sjukvård

Kalender

Plus för läkare startar: 9 maj, platser finns, 12 september och 7 november 2018 på Campus Nya Varvet

Plus för sjuksköterskor/fysioterapeuter och psykologer startar: 11 september 2018 på Campus Nya Varvet

Plus för tandvårdspersonal startar preliminärt: maj 2018 på Campus Nya Varvet

Global uppförandekod för internationell rekrytering av hälso- och sjukvårdspersonal

WHO, World Health Organization, har utformat en global uppförandekod för internationell rekrytering av hälso- och sjukvårdspersonal. WHO-koden består av tio artiklar och där står att: "all migrerande hälso- och sjukvårdspersonal bör erbjudas lämpliga introduktions- och orienteringsprogram som gör att de fungerar säkert och effektivt inom destinations- landets hälsosystem".

Dokument

Titel

Kontakt

Programchef Inger Hagqvist E-postadress

Koordinator Marie da Silva Oliveira E-postadress

Programledare

Ausra Saxvik, Sebastian Wallén, Hanne Wallström, Henrik Nyström och Elisabeth Ohlson

Projektledare tandvårdspersonal

Katarina Börresen

E-postadress