Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vi ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Vi vill bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Självklart ska vi sikta på att bli bäst, vi är ju en av Sveriges största arbetsgivare med en fantastisk bredd och höjd i verksamhet och kompetens. Men att vara störst betyder inte att vi blir bäst per automatik. En sådan position når vi inte utan tydliga mål, vilja och uthålligt arbete.

Västra Götalandsregionen är ingenting utan sina medarbetare. Medarbetare som trivs, känner sig uppskattade och får möjlighet att visa och utveckla sin kompetens är avgörande för hur bra vi lyckas med vårt uppdrag, att bidra till ett gott liv för invånarna i Västra Götaland.

För att långsiktigt kunna möta kravet på oss som arbetsgivare behöver vi förändras. Vi har höga ambitioner. Målet är att Västra Götalandsregionen ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Det innebär att Västra Götalandsregionen ska ha offentlig sektors mest nöjda medarbetare och vara den mest attraktiva offentliga arbetsgivaren. Det kommer att ta tid att åstadkomma.

Västra Götalandsregionen är unik i sitt slag. Som en av de största organisationerna i Sverige har vi en samlad kompetens som få andra arbetsgivare kan mäta sig med. Vi driver dessutom en omfattande verksamhet och vi finns överallt i hela Västra Götaland. Vi finns nära både våra invånare, våra patienter, samhället och kollegorna.

Förändring på sikt

I arbetet med att bli en bättre arbetsgivare har medarbetare och chefer lyft ett antal områden vi vill förbättra. Det handlar om allt från arbetsmiljön, att arbetstiden används på bästa sätt, att fritiden fredas och att medarbetarna i högre grad upplever att de får rätt ersättning utifrån insats.

En viktig fråga för både medarbetare och chefer handlar om att ge cheferna bättre förutsättningar att vara just chefer. Alla chefer ska ha rätt organisatoriska förutsättningar. Allt för att de ska få större utrymme till dialog med sina medarbetare och till att leda och utveckla sina verksamheter. Arbetet med att införa det så kallade normtalet, det vill säga hur många medarbetare en chef ska ha, fortsätter. Allt går inte att genomföra med en gång, men på sikt kommer vi att kunna förändra.

Respektive förvaltning har en HR-funktion som kan besvara personalfrågor.

Alla förvaltningar och bolag i Västra Götalandsregionen


Senast uppdaterad: 2021-01-26 16:24