Klinisk utbildning och praktik

Västra Götalandsregionen tar emot ett stort antal studenter från högskola- och universitet där en viss del av utbildningen förläggs till vårdverksamhet så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Från gymnasier och yrkeshögskolor kommer varje år studerande som gör sin arbetsplatsförlagt lärande (APL) samt lärande i arbetet (LIA).

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36