Jobb för läkarstudenter

Du som utbildar dig till läkare har möjlighet att arbeta inom i hälso- och sjukvården och tandvården under studietiden. Du får jobba utifrån din kompetens men inte använda yrkestiteln eller utföra arbetsuppgifter som kräver legitimation eller särskilt förordnande enligt lagar och föreskrifter.

Du kan jobba som:

Undersköterska, skötare eller barnsköterska

För att vikariera som undersköterska/skötare/barnsköterska ska du vara klar med termin 5 -6. Det är viktigt att du har haft en längre sjukhuspraktik där du har omsatt dina teoretiska kunskaper i praktik.

Verksamheten gör alltid en individuell bedömning av din kompetens utifrån verksamhetens krav, innan en eventuell anställning erbjuds.

Medicinsk sekreterare, kanslist eller vårdadministrativ sekreterare

För att vikariera som kanslist/vårdadministrativ sekreterare ska du vara klar med termin 4

För att vikariera som medicinsk sekreterare/kanslist ska du vara klar med termin 5-6 beroende på verksamhetens krav.

Verksamheten gör alltid en individuell bedömning av din kompetens utifrån verksamhetens krav, innan en eventuell anställning erbjuds.

Läkarassistent

Läkarassistent är avsedd att vara en ren utbildningstjänst, och ska inte förväxlas med underläkarvikariat. Som assistent får du inte utföra något självständigt läkararbete, utan allt sker under handledning. 

Tjänstgöring som läkarassistent kan i praktiken redan påbörjas efter en eller ett par terminers studier. Läkarstuderande i Sverige eller annat EU-land har rätt att vikariera som underläkare om de har fullbordat studierna till och med termin 9, dock inte inom Primärvården där det krävs godkänd läkarexamen. En läkarassistent kan aldrig bli förordnat som vikarierande underläkare. 

Läs mer om tjänstgöring som läkarassistent hos Svensk Läkarförening

Underläkare – ej legitimerad

Har du fullgjort 9 terminer på svensk eller nordisk läkarutbildning får du vikariera som ej legitimerad underläkare i regionens/landstingens verksamhet. Samtliga poäng från de första 9 terminerna måste vara godkända och du ska ha läst huvudkursen inom det verksamhetsområde som du ska jobba i (alltså t.ex. psykiatrikursen för att jobba inom psykiatrin). Läkarstudenter får INTE anställas i primärvården före examen och arbetet som icke-legitimerad läkare ska ske under handledning.


Är du läkarstudenter och studerar i andra länder inom EU/EES, behövs ett särskilt förordnande från Socialstyrelsen för att arbeta som icke-legitimerad underläkare. Det är arbetsgivaren som ansöker om förordnandet hos Socialstyrelsen, och det är bra att vara ute i god tid.

Observera att även de som har avlagt läkarexamen som leder till legitimation i annat EU/EES-land måste ha ett särskilt förordnande för att jobba som icke-legitimerad underläkare i Sverige i väntan på svensk legitimation.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat beslut om att icke-legitimerade vikarierande underläkare, inte får arbeta självständigt på akutmottagningar utan att det finns en ansvarig legitimerad läkare på plats.

Läs mer om IVO:s beslut

Senast uppdaterad: 2018-03-05 08:45