Västra Götalandsregionens Kvalificerade ledarskapsprogram - Ledarskap i offentlig verksamhet 2017

I ett samarbete med Göteborgs Universitet, Göteborgs stad och med deltagande från andra offentliga organisationer i Västsverige har det Kvalificerade ledarskapsprogrammet tagits fram. Delkurserna erbjuds separat men kan kombineras till en magister/masterexamen i ämnet - Ledarskap i offentlig verksamhet. Läs mer under rubriken Masterexamen/Magisterexamen. Delkurserna omfattar 7,5 eller 15 högskolepoäng och bedrivs under en respektive två terminer.

Målgrupp

Chefer på alla nivåer. 

Undervisning 

Att studera på kvartsfart innebär att man träffas för föreläsningar, diskussion, gemensamt arbete och redovisning av uppgifter vanligen en dag var tredje vecka. Innehåll och upplägg anpassas till deltagarnas arbete och man förväntas göra en del av kursarbetet på hemmaplan.

Antagning

Det Kvalificerade ledarskapsprogrammet är en uppdragsutbildning där ansökan och uttagning sker genom arbetsgivaren. Detta innebär att Västra Götalandsregionen gör en samlad anmälan till universitetet av deltagarna. Ett fortsatt samarbete med andra offentliga myndigheter och verksamheter påverkar antalet platser och innebär en ökad konkurrens om utbildningsplatserna. 

Examination

För att bli godkänd på kursen och för att få ut kursbevis och poäng krävs hög närvaro och att man fullgör samtliga planerade uppgifter samt någon form av rapport.

Magister- eller Masterexamen 

Kurserna inom programmet Ledarskap i offentlig verksamhet kan kombineras till antingen en ettårig magisterexamen eller en tvåårig masterexamen med huvudområde Ledarskap i offentliga organisationer. I båda fallen förutsetts att du ha en grundexamen (kandidatnivå) på minst 120 (gamla) poäng för dig som påbörjat innan 1 juli 2007 alternativt 180 högskolepoäng, för dig som tagit ut grundexamen efter juli 2007. Det är också möjligt att tillgodoräkna sig tidigare utbildningar och kurser såvida de uppfyller vissa kriterier.

Informationsmöte

Onsdagen den 15 mars 2017, kl. 16.00-18.30. Kaffe och smörgås serveras från 15.30. Plats: Sal B33, hus B, vån. 3, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg. Se mer info. i inbjudan under rubriken Dokument. Anmäl dig till mötet via www.handels.gu.se/exed eller E-postadress senast 10 mars 2017.

Docent Christian Jensen presenterar och beskriver syftet med LiOV-programmet.  
LiOV informationsvideo

Kurser 2017

  • Att leda verksamhetsutveckling och förändringsarbete, 15 högskolepoäng
  • Ledning och strategiskt tänkande, 15 högskolepoäng
  • Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet, 7,5 högskolepoäng
  • Beslutsfattandets psykologi, 7,5 högskolepoäng
  • Innovationsledarskap, 7,5 högskolepoäng
  • Uppsatskurser: Magister, 15 högskolepoäng. Master, 30 högskolepoäng

Informationsblad för respektive kurs finns under rubriken Dokument.

Kontakt

För mer information kontakta ansvarig på din HR-avdelning, kursansvarig vid universitet (se respektive produktblad) eller:
Niklas Thorell Sjöström
Västra Götalandsregionen, Koncernkontoret, Koncernstab HR
E-post: E-postadress
Mobil: 0705-85 75 32

Eventuella frågor kring din ansökan:
Margareta Bogren
Västra Götalandsregionen
E-post: E-postadress

Anmälan till kurser

Kurser

Uppsatskurs (Magister/Master) 

Båda länkarna har sista ansökningsdag 28 april 2017.

Bekräftelse om du fått plats eller ej på kursen beräknas skickas ut i början av juni.

Dokument

Titel
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:33