IT-support för medarbetare

Foto: Fredrik Klasson

VGR IT är Västra Götalandsregionens gemensamma IS/IT-organisation som ansvarar för all drift och support av IT-infrastruktur, applikationer och telefoni. Organisatoriskt sett är VGR IT en del av Koncernkontoret.

Varje år hanterar vi cirka 45 000 datorer och tar emot omkring 150 000 telefonsamtal. Dessutom arbetar vi med systemunderhåll och systemutveckling av regiongemensamma och lokala applikationer som inte kräver särskild verksamhetsspecifik kompetens.

VGR IT Support

Telefonnummer: 010-47 37 100

For information in english, press any key (1, 2, 3 or 5).

Senast uppdaterad: 2018-03-15 13:29