Företagshälsovård

Hälsan & Arbetslivet är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård som riktar sig till samtliga förvaltningar och bolag inom regionen. Tillsammans med Institutet för stressmedicin bildar vi förvaltningen - Hälsan och Stressmedicin.

Här finns våra kontaktuppgifter och hur du kommer i kontakt med oss!