Slutenvård

Deltagarna i studion vid Forum FVM Millennium, tema slutenvård, januari 2022
Deltagarna i studion vid Forum FVM Millennium, tema slutenvård, januari 2022.

Tema för webbinariet: grundläggande arbete på en vårdavdelning.

Innehåll

I detta webbinarium visas exempel på hur Millennium används i några viktiga delar i arbetet på en vårdavdelning, främst överrapportering, beslut om åtgärder och utskrivning. 

Program Millennium bytte namn den 1 november 2022, från tidigare namn Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Alla filmer och inspelningar i webbinarieserien har rubriken Forum FVM Millennium. 

Titta på inspelningen

Hålltider

00.00-05.03
Presentation av talare, introduktion av ämnet och exempel på genomgående principer

05.03-10.19
Film 1 (Sjuksköterskans arbetsverktyg i slutenvården) inklusive kort introduktion

10.19-12:50
Studiosamtal om film 1

12.50-19.25
Film 2 (Ordinationer och åtgärder i slutenvården) inklusive kort introduktion

19:25-26.10
Studiosamtal om film 2

26.10-31.49
Film 3 (Utskrivning från slutenvården) inklusive kort introduktion

31.49-38.44
Studiosamtal om film 3

38.44-41.22
Avslutande diskussion

Filmer om Millennium som ingår i webbinariet

Sjuksköterskans arbetsverktyg i slutenvården (endast film, 5 min)
Sjuksköterskans arbetsverktyg i slutenvården (film och efterföljande studiosamtal, 7,5 min)

Ordinationer och åtgärder i slutenvården (endast film, 5 min)
Ordinationer och åtgärder i slutenvården (film och efterföljande studiosamtal, 13 min)

Utskrivning från slutenvården (endast film, 5,5 min)
Utskrivning från slutenvården (film och efterföljande studiosamtal, 14 min)