Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Rehabilitering i slutenvård och primärvård

Medverkande i studion vid Forum FVM Millennium, tema rehabilitering i slutenvård och primärvård, april 2022
Medverkande i studion vid Forum FVM Millennium, tema rehabilitering i slutenvård och primärvård, april 2022.

Temat för webbinariet är rehabilitering inom slutenvård och primärvård. Vi följer ett vanligt förekommande patientscenario för att se hur Millennium kommer att användas inom detta område.

Innehåll

Exempel på hur Millennium används för bedömning och insatser i slutenvård, övergången till hemmet för fortsatta insatser via hemrehabteam och därefter primärvård. Detta webbinarium belyser funktionalitet och arbetssätt för professionerna fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist och logoped. 

Program Millennium bytte namn den 1 november 2022, från tidigare namn Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Alla filmer och inspelningar i webbinarieserien som är genomförda eller planerade före detta datum har rubriken Forum FVM Millennium. Ny kortadress för allt om Forum Millennium är vgregion.se/forummillennium. 

Titta på inspelningen

Hålltider

00.00-03.30
Presentation av talare, introduktion av ämnet och exempel på genomgående principer

03.31-13.37
Film 1 (Rehabilitering i slutenvård, del 1) inklusive kort introduktion

13.38-17.02
Studiosamtal om film 1, del 1

17.03-19.46
Film 2 (Rehabilitering i slutenvård, del 2) inklusive kort introduktion

19.46-23.17
Studiosamtal om film 2, del 2

23.18-28.47
Film 3 (Understödd hemgång/hemrehab) inklusive kort introduktion

28.48-30.56
Studiosamtal om film 3

30.57-39.59
Film 4 (Rehabilitering i primärvård) inklusive kort introduktion

40.00-43.29
Studiosamtal om film 4

43.30-46.29
Avslutande diskussion

Filmer om Millennium som ingår i webbinariet

Rehabilitering i slutenvård (endast film, 13 min). Vid webbinariet är filmen delad i två delar med studiosamtal efter respektive del:
Rehabilitering i slutenvård, del 1 (film och efterföljande studiosamtal, 13,5 min)
Rehabilitering i slutenvård, del 2 (film och efterföljande studiosamtal, 7 min)

Understödd hemgång/hemrehab (endast film, 5 min)
Understödd hemgång/hemrehab (film och efterföljande studiosamtal, 7 min)

Rehabilitering i primärvård (endast film, 9 min)
Rehabilitering i primärvård (film och efterföljande studiosamtal, 13 min)

Här är frågorna från åhörarna vid webbinariet om rehabilitering. De besvarades även i chatten vid sändningen den 26 april 2022.

Kan orderfunktionen användas som en "internremiss"? Vi har flera avdelningar som är "ring" där man då kunde lägga en order i stället. Kan man lägga en order till en enhet eller måste det vara till en specifik medarbetare?
Svar
: Vi tolkar frågan som att detta rör sig om en remiss, då order används på ett lite annat sätt. Arbetet med att designa remisshanteringen pågår fortfarande.

Hur säkerställer man att mindre och mer nischade verksamheter får behov tillgodosedda avseende formulär och liknande? För egen del tänker jag just nu på de fyra enheterna i VGR som sysslar med sömnapné och som finns som egen enhet (sömnmedicin) eller som del inom ÖNH eller lungmedicin - alltså samma innehåll men helt olika organisationer. Vem har representerat, vilka forum har fått frågor under designarbetet?
Svar: Designarbetets fokus har hela tiden varit att skapa ett regionalt system. Till vår hjälp har vi haft befintliga grupperingar såsom kunskapsorganisationen, samordningsråd och andra med regionalt ansvar. All specialiserad design är inte heller färdigställd ännu. Det är också viktigt att komma ihåg att vi nu bygger grunden för ett system som vi själva kommer att utveckla och förfina över tid.

Kommer läkemedelsordinationer att finnas i en samlad vy framöver, och ordinationer göras enbart på ett sätt och inte i olika moduler som Pascal, läkemedelsmodul med mera?
Svar
: I Millennium kommer det finnas en gemensam vy över läkemedel. Hur Pascal kommer kopplas till Millennium kan komma att påverkas av arbetet med den nya nationella läkemedelslistan och är inte fastställt ännu.

Är orders riktade mot en viss person/vårdgivare eller går den till en professions funktionsbrevlåda? Tänker på att information inte ska fastna hos vårdgivare som kanske inte är närvarande.
Svar
: En order hamnar i en aktivitetslista som bevakas på enhetsnivå. En order hamnar aldrig i en funktionsbrevlåda.

Kommer det att finnas möjlighet att lägga in kortkommandon för att enklare skriva fritext?
Svar: Ja, det kommer att finnas möjlighet att arbeta med frasminne, så kallad autotext.

Finns det "kryss" som ger underlag till KVÅ-tilläggskoder (användande av tolk och liknande)?
Svar: KVÅ-koder kan läggas på flera olika sätt. Dels genereras de automatiskt via dokumentation, och det kommer också finnas ett snabbval för de vanligaste KVÅ-koderna.

Kommer Samsa finnas kvar eller kommer det att ersättas i Millennium?
Svar: Avsikten är att ersätta Samsa. Detta är innehållet i det som inom programmet Millennium kallas för option 1och som samtliga 49 kommuner i Västra Götaland har tecknat avtal för. Det pågår ett gemensamt arbete mellan VGR och kommunerna för att designa det innehåll i Millennium som ska ersätta Samsa.

Finns det förklaringar/definitioner till olika kryssrutor, till exempel vad som menas med lätt-måttlig-grav (olika graderingar) eller olika ord som förekommer i formulären/mallarna?
Svar: Ja, det finns exempelvis beskrivningar som bygger på hur ICF beskriver olika nedsättningar enligt olika procentsatser. Förklaringen enligt ICF kan läggas som hjälptext i formulären. Även andra skalor och bedömningsinstrument kommer att finnas tillgängligt.

Sparas text automatiskt i preliminär form eller måste det signeras direkt?
Svar: Man kan välja att spara som utkast eller signera direkt.

Hur många olika planer finns det? Rehabplan, vårdplan, samordnad individuell plan? Behöver man göra flera olika planer?
Svar: Rehabplan och vårdplan är samma sak. Samordnad individuell plan (SIP) ska upprättas tillsammans med brukare och patient om insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas.

Kommer Websesam att försvinna för hjälpmedelsordination?
Svar: Nej, det kommer inte försvinna i närtid.

Är en order en ersättning till konsultremiss?
Svar: Nej, remisser kommer att hanteras på annat sätt. Arbetet med att designa remisshanteringen pågår fortfarande.

För flera val fanns flera nivåer (lätt, måttligt, mycket etc). Orden blir ju samma, men kommer det att vara någon beskrivning av vad man menar med exempelvis lätt nedsättning? Annars finns ju ändå risk för subjektiva skillnader. Ligger utvärderingsinstrument med lättillgängligt?
Svar: Ja, det finns exempelvis beskrivningar som bygger på hur ICF beskriver olika nedsättningar enligt olika procentsatser. Förklaringen enligt ICF kan eventuellt läggas som hjälptext i formulären. Även andra skalor och bedömningsinstrument kommer att finnas tillgängligt.

Texten i Millennium är ganska liten. Finns möjlighet att förstora den, som i AsynjaVisph?
Svar: Ja, det kommer at vara möjligt att förstora text i systemet.

Är det tänkt att patienten har en pågående rehabplan, inom till exempel primärvården? Eller är det möjligt att ha olika pågående rehabplaner?
Svar: Tanken är att man har en pågående rehabplan i primärvården som olika yrkeskategorier arbetar med tillsammans med patienten.

Kan man 'tabba' runt till olika fält i Millenium?
Svar: Ja, det fungerar.

Senast uppdaterad: 2022-12-06 19:54