Akutsjukvård

Deltagarna i studion vid Forum FVM om akutsjukvård, november 2021
Deltagarna i studion vid Forum FVM om akutsjukvård, november 2021.

Tema för webbinariet: besök på akutmottagning och patientöverföring till vårdavdelning.

Innehåll

I detta webbinarium bekantar vi oss med hur Millennium används på akutmottagningen. Vi får se exempel på arbetet kring en patient från ankomst till akuten till överflyttning till slutenvård, bland annat triagering, läkarbedömning och beslut om åtgärder. 

Program Millennium bytte namn den 1 november 2022, från tidigare namn Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Alla filmer och inspelningar i webbinarieserien har rubriken Forum FVM Millennium. 

Titta på inspelningen

Hålltider

00.00-05.50
Presentation av talare, introduktion av ämnet och exempel på genomgående principer

05.50-10.02
Film 1 (Arbetsverktyg på akutmottagningen) inklusive kort introduktion

10.02-11.47
Studiosamtal om film 1

11.47-20.34
Film 2 (Besök på akutmottagningen) inklusive kort introduktion

20.34-24.14
Studiosamtal om film 2

24.14-30.14
Film 3 (Kapacitetshantering av vårdplatser i Millennium) inklusive kort introduktion

30.14-32.42
Studiosamtal om film 3

32.42-40.06
Frågestund och avslutande diskussion

Filmer om Millennium som ingår i webbinariet


Arbetsverktyg på akutmottagningen (endast film, 4 min)
Arbetsverktyg på akutmottagningen (film och efterföljande studiosamtal, 6 min)

Besök på akutmottagningen (endast film, 9 min)
Besök på akutmottagningen (film och efterföljande studiosamtal, 12 min)

Kapacitetshantering av vårdplatser i Millennium (endast film, 6 min)
Kapacitetshantering av vårdplatser i Millennium (film och efterföljande studiosamtal, 15 min)

Frågor och svar vid webbinariet

Här är de frågor och svar som besvarades i chatten. Fler frågor tas upp och besvaras i frågestunden vid webbinariet och ingår i inspelningen ovan.

Kan man följa vitalparametrar och NEWS2 i akutliggaren?
Svar: Ja, du kan se vitalparametrar i akutliggarens visningsvy och om du vet värdena för de parametrar som krävs för att beräkna NEWS2 så visas även de. Denna funktionalitet visas i filmen Arbetsverktyg på akutmottagningen.

Kan man slå av/på att man måste triagera alla patienter?
Svar: Man kan använda triageringsfunktionen på olika sätt vid olika situationer. Frågan beskrevs närmare i webbinariet så titta gärna på inspelningen.

Får man få in statusinformation i akutliggaren från tidigare steg, till exempel ambulansen eller vårdcentral?
Svar: Principiellt gäller att om det finns journaldokumentation från en vårdcentral i Millennium så finns den tillgänglig för en akutmottagning. En sammanhållen journalföring med transparens över medicinska ansvarsgränser kan dock komma att påverkas av tolkningen av lagstiftning, och detta är ett pågående arbete inom programmet Millennium. Ambulanssjukvården är inte med i Millennium från start utan AmbuLink ska enligt nuvarande plan ersättas med funktionalitet i Millennium till etapp 3.  

I demonstrationen som vi har sett ser det ut som att vårdpersonalen använder dator. Finns det behov att vara mobil i sitt arbete som vårdperson? Kan Millennium anpassa vyn till handenheter? Om svaret är ja, vilket typ av handenhet kan ni använda då (vill ni kunna använda)?
Svar: Det finns funktionalitet för mobila arbetssätt med handenheter. Arbete pågår fortfarande med att planera för mobila arbetssätt. Vilken typ av enheter som blir aktuella är inte klart.

Kan överflyttningslistan även gälla mellan sjukhus eller gäller den enbart inom ett sjukhus?
Svar: Överflyttningslistan kan omfatta flera sjukhus inom samma förvaltning, dock inte mellan olika förvaltningar. 

Hur gör man med larmpatienter? Då kanske man inte hinner dokumentera på samma sätt. Idag har vi larmjournaler, kommer de in i systemet så vi kan skriva i dem digitalt?
Svar: Dokumentation av ”larmpatienten” kommer inte att ha full funktionalitet till etapp 1. Det kommer delvis att krävas dokumentation på papper. Detta har varit ett vägval med beslut i Klinisk ledning. Leverantören av Millennium (Cerner) har ett pågående utvecklingsarbete inom detta område, men det finns just nu ingen fastställd tidpunkt för när det blir klart.

Finns det någon övergripande idé om hur man ska kunna ha informationen med sig in i patientrummet? Eller blir det upp till varje enhet att lösa det?
Svar: I implementeringsarbetet ingår det att se över vilken apparatur som behövs för att ha tillgång till patientinformation i vårdrummet.

Om det är lång väntan på en funktion, exempelvis på grund av sjukskriven städpersonal eller kö på röntgen, får man då någon signal om det?
Svar: Nej, i nuläget kan systemet inte skicka den typen av signaler. Däremot kan man få en överblick över exempelvis hur många lokalvårdare som är i tjänst och hur många uppdrag som står i kö.

Finns informationen från ambulansen tillgänglig på akuten?
Svar:Ja, du kan se vitalparametrar i akutliggarens visningsvy och om de värden som krävs för beräkning av NEWS2 är registrerade så visas det automatiskt i akutliggaren. Denna funktionalitet visas i filmen Arbetsverktyg på akutmottagningen.

Vad händer om en person pratar annat språk än svenska? Jag såg i den första filmen att man registrerar patientens språk (om annat än svenska). Kopplas detta till att fråga om tolk identifieras? Om tolk är aktuellt - blir den informationen då synlig så att det finns med i planeringen i den fortsatta vårdkontakten?
Svar: Det finns funktionalitet i Millennium för behov av tolk. Om det finns information om behov av tolk så kan den fångas upp på akutmottagningen och innebära ett mervärde för patienten. Finns den inte sedan tidigare kan den registreras för den fortsatta vårdprocessen.