Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vårdpodden

Vårdpodden handlar om de stora förändringar som genomförs inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Förändringarna berör medarbetare inom vården, både i Västra Götalandsregionen och hos privata vårdgivare. Vissa ämnen berör även medarbetare inom den kommunala hälso- och sjukvården och elevhälsan.

Här listas alla avsnitt av Vårdpodden, med kort beskrivning av ämne och medverkande. Fokus är på frågor med koppling till satsningen på en gemensam vårdinformationsmiljö i Västra Götaland.

Framtidens vårdinformationsmiljö

Millennium i praktiken: "Mycket som blir bättre" - om egna erfarenheter av Millennium som vårdinformationssystem genom arbete i andra länder. Medverkande: Susanne Odelskog, akutsjuksköterska, och Boubou Hallberg, sjukhusdirektör - båda från Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS. Augusti 2022

Samverkan på nytt sätt för barn och ungas hälsa - om likvärdiga hälsokontroller oavsett var man bor eller vilken skola man går i. Medverkande: Anna Lindelöf, processledare för option 2 (elevhälsa) inom programmet FVM, och Lars Gelander, barnhälsovårdsöverläkare i Regionhälsan. Maj 2022

Läge för förändring med sikte på Millennium - om de omfattande lokala förberedelserna i förvaltningar som ska införa Millennium. Medverkande: Erik Kullingsjö, implementeringsansvarig och projektledare i Habilitering & Hälsa och Karin Looström Muth, implementeringsansvarig på Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS. Mars 2022

Inbyggda riktlinjer vägleder i arbetet -  om kopplingen till riktlinjer och andra kunskapsstöd i designen av Millennium. Medverkande: Matilda Waltilla och Liselotte Bergqvist som lett designarbetet inom delområdena medicinsk dokumentation och mödravård och obstetrik. Februari 2022

Bättre vård med hjälp av strukturerad information - om vad informatik kan göra för skillnad i hälso- och sjukvården. Medverkande: Sara Almvide, chef för enheten informatik och standardisering på Koncernkontoret i VGR och Viktor Een, informatiker på samma enhet. Januari 2022

Millennium testas för att säkra kvaliteten - om testfasen som följer på designarbetet. Medverkande: Kerstin Lyngfelt, biträdande projektledare för projektet FVM Test, och Håkan Sörensson, testledare. December 2021

Standardisering ska ge en mer jämlik vård - om begrepp som standardisering, effekthemtagning och extern drift inom ramen för FVM. Medverkande: Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra Götalandsregionen, och Helena Söderbäck, tillförordnad vd för VästKom. November 2021

Våga tänka nytt - redan nu - om yrkesrollen för medicinska sekreterare. Medverkande: Eva-Marie Lidemar och Nina Jonsson som leder designen av Millennium inom området patientadministration. Oktober 2021

Trots förseningar - visionen håller för FVM - aktuell lägesbild av programmet FVM med Ragnar Lindblad, programägare och Karin Looström Muth, implementeringsansvarig på Södra Älvsborgs sjukhus. September 2021

Patienter deltar i designen av Millennium - Cecilia Qwinth och Sara Afzelius är med i designarbetet i sina roller som patient och närstående. Augusti 2021

Dokumentation i realtid ger stöd i arbetet - Cecilia Lundin Arildsson och Erik Fernholm från programmet FVM beskriver nya sätt att dokumentera i Millennium, i nära anslutning till ett vårdmöte. Juni 2021

Stora möjligheter till ökad delaktighet - Boel Mörck, samordningsansvarig för programmet FVM, om vad den gemensamma vårdinformationsmiljön och digitala arbetssätt ska ge på sikt. Maj 2021

Uppehåll på grund av coronapandemin november 2020-april 2021.

"Mallar ändrar läkares arbetssätt" - Peter Kelly, verksamhetsexpert i designarbetet, om mallar i Millennium för undersökningar och behandlingar. 2020-10-18

"Patientdata överförs manuellt av vården" - Jesper Poucette, medicinsk rådgivare i projekt FVM Migrering, om vilken information som ska föras över från nuvarande system till Millennium. 2020-09-10

"Bra förberedelser är nyckeln till framgång" - Peter Häyhänen, implementeringsansvarig FVM, om möjligheterna som den nya vårdinformationsmiljön ger, den förändringsresa som väntar och vikten av goda förberedelser fram till införandet. 2020-08-27

"Flera hundra experter designar Millennium" - Erik Fernholm, projektledare Standardisering och kliniskt innehåll, om vad standardisering innebär och om designarbetet av Millennium 2020. Kortad version mars 2020, cirka sju minuter.

"Över 50 000 ska utbildas i FVM" - Victoria Mohlén, projektledare för utbildning i FVM, om att utbildning inte bara handlar om att lära sig det nya systemet Millennium utan minst lika mycket om att ta tillvara digitaliseringens möjligheter i vården.

"FVM - ett jobbigt införande med enorma möjligheter" - Ragnar Lindblad, programägare FVM, om möjligheterna med en gemensam vårdinformationsmiljö och vad medarbetare i hälso- och sjukvården har att se fram emot den dagen de första gången loggar in i Millennium.

Andra ämnen inom vårdutveckling

Barnens vård ska koordineras digitalt - Melinda Costanzo Fredrik Sandberg som båda arbetar med digital koordinering kring Barnuppdraget, 2020-11-05

Inte brist på pengar eller personal i vården - Jonas Andersson (L), regionråd och har varit hälso- och sjukvårdsstyrelses ordförande i tretton år, 2020-10-22

VGR är mest attraktiva offentliga arbetsgivaren - Marina Olsson, HR-direktör och Erik Lagersten, förändringsdirektör, 2020-09-24

Patienter är medskapare i vården - Sylvia Määttä, docent i vårdvetenskap och strateg på Koncernkontoret, 2020-04-09.

Program och projekt, så hänger allt ihop - Kjell Foss, kommunikatör, 2020-03-26.

Vårdförlopp för de stora patientgrupperna - Maziar Mohaddes, ordförande för det nationella arbetet med rörelseorganens sjukdomar, 2020-03-12.

Kommunerna bör driva utvecklingen av FVM - Karl Fors, länssamordnare på VästKom, 2020-02-27.

Innovationsplattformen gör idén till verklighet - Linda Strand Backman, innovationschef, 2020-02-13.

Teknik inom vården utvecklas i Färgelanda - Irene Svenningsson, projektledare och Sarah Samuelson, sjuksköterska, 2020-01-30.

Måste omhänderta medarbetares goda idéer bättreErik Lagersten, förändringsdirektör, 2020-01-16.

Vården kommer att förändras radikalt - Ann-Sofi Lodin, regiondirektör, 2019-12-19.Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Sveriges bästa offentliga arbetsgivare - Mimmi Kheddache Jendeby och Hanna Svanström, strateger, 2019-12-05.

SU är väl rustat för alla förändringar - Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör, 2019-11-21.

Early adopters får det digitala att mogna - Johnie Berntsson, avdelningschef Vårdens digitalisering, 2019-11-07.

SU storsatsar på digital hälsa - Boel Mörck, medicinsk informationsdirektör, 2019-10-10.

Bästa kunskap för mer jämlik vård - Lars Rex, Regional samordnare för kunskapsorganisationen, 2019-09-12.

AI i vården ska hitta nya mönster - Erica Sandberg, strateg inom digitaliseringsfrågor inom FVM, 2019-08-29.

Förändringarnas påverkan på arbetsmiljön i vården - Kjell Foss, kommunikatör, 2019-08-15.

Det smarta sjukhuset i Högsbo - Henrik Almgren, projektledare, 2019-06-06.

Lyssna på patienten för en bättre vård - Susanne Tedsjö, regional samordnare, 2019-05-23.

Kvalitet ska styra vårdens utveckling - Karin Möller, regionchefläkare, 2019-05-10.

Vården digitaliseras nu med hög fart - Per Cronberg, programledare digitala vårdformer och tjänster, 2019-04-25.

Barnsjukvården måste samordnas bättre - Peter Almgren, programledare barnuppdraget 2019-04-11.

Koncentration ska ge bättre vård - Levi Siljemyr, programledare koncentration av vård, 2019-03-29.

En vård närmare invånarna - Sofia Hedenlund, programledare nära vård, 2019-03-14.

Förändring för effektivitet och arbetsmiljö - Jan Eriksson, programchef omställningen, 2019-03-1.

Lyssna på Vårdpodden i Podbean

Senast uppdaterad: 2022-08-24 11:48