Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Informationsmaterial

Här finns övergripande presentationsmaterial, filmer och tips på poddavsnitt om framtidens vårdinformationsmiljö och omställningen av hälso- och sjukvården.

Framtidens vårdinformationsmiljö

Förberedelsearbetet är omfattande och justeringar görs längs med vägen, av olika skäl. Materialet ska därför användas med reservation för att vissa detaljuppgifter kan ha ändrats sedan materialet tagits fram.

Bildspel med introduktion till framtidens vårdinformationsmiljö

Bildspelet om framtidens vårdinformationsmiljö ger en översiktlig introduktion och beskriver bland annat vad vi vill uppnå med programmet FVM, hur införandet ska gå till, tidplan, delarna i det nya vårdinformationssystemet, medarbetarnas delaktighet i arbetet samt hur kommuner och privata vårdgivare kommer att använda Millennium. I bildspelets anteckningsfält finns fördjupande information inom de olika områdena.

FVM och den nya vårdinformationsmiljön (ppt)

Bildspel om designen av Millennium

Arbetet med att designa gemensam funktionalitet och standardiserade arbetsflöden för hälso- och sjukvården är en betydande del av förberedelserna inför övergången till Millennium. Presentationen beskriver målen för designarbetet, hur arbetet går till, indelningen i arbetsströmmar, verksamhetsexperternas uppdrag och hur beslut förankras. I anteckningsfältet till varje bild finns fakta som stöd till talarmanus.

Designen av Millennium (ppt)

Webbutbildning om digitalisering och framtidens vårdinformationsmiljö

I webbutbildningen Framtidens vårdinformationsmiljö lär man sig mer om digitaliseringen inom hälso- och sjukvård ur olika perspektiv. Utbildningen riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal och ger kunskap om digitalisering inom hälso- och sjukvård. För chefer är utbildningen en möjlighet att skapa dialog på arbetsplatsen om dessa frågor. Till hjälp finns ett stödmaterial som kan användas vid till exempel arbetsplatsträffar. Se sidan om utbildning:

Utbildning om framtidens vårdinformationsmiljö

För chefer och ledare

På sidan Ledare FVM finns ytterligare material, främst som stöd i förändringsledning. Där finns bland annat presentationer för arbetsplatsträffar och andra möten med medarbetare.

Filmer och podd

Filmer, inspelningar av presentationer och möten och en lista över Vårdpoddens avsnitt finns på egna sidor - se länkar i menyn.

Senast uppdaterad: 2022-09-01 13:44