Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildning

Klassrum med elever vid långa bord och en person som står längst fram och skriver på ett blädderblock.

Innan Millennium ersätter dagens journalsystem och flera andra vårdsystem får alla medarbetare utbildning i det nya systemet.

Utbildningsupplägg

En viss tid innan Millennium ska införas i ett område utbildas alla medarbetare. Programmet FVM ansvarar för en regional struktur för gemensamma utbildningar och allt utbildningsmaterial. Utbildningssamordnare i programmet arbetar tillsammans med lokala utbildningsansvariga i respektive implementeringsprojekt. 

Själva utbildningen av medarbetare innehåller flera olika utbildningsmoment som sätts samman till ett utbildningspaket för respektive roll. VGR Lärportal kommer att användas för anmälan till utbildning, för allt utbildningsmaterial och för uppföljning av medverkan.

Utbildare och Millenniumcoach

Rekrytering av de utbildare som i sin tur ska utbilda sina kollegor i Millennium påbörjas ungefär 10-12 månader innan Millennium ska införas i respektive område. Utbildarna kommer från verksamheten och det är önskvärt med utbildare med olika yrkesbakgrund eftersom utbildningen bygger på vilken roll man har som användare i systemet. De utsedda utbildarna kommer att få sin utbildning från leverantören av Millennium.

För att stötta verksamheterna inför, under och direkt efter driftstart utses Millennium-coacher i respektive verksamhet, fördelat efter olika roller. De kommer att ingå i ett nätverk som hjälper till att sprida information om Millennium och med att medverka under utbildning. Det kan exempelvis vara som stöd åt utbildaren i klassrummet men också genom vägledning för enskilda medarbetare. De utses av sin chef och startar sitt uppdrag ungefär sex månader innan driftstart inom respektive område.

Webbutbildning: Framtidens vårdinformationsmiljö

För dig som vill veta lite mer finns webbutbildningen Framtidens vårdinformationsmiljö. Den riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i Västra Götalandsregionen, kommunerna i Västra Götaland och hos privata vårdgivare med avtal med VGR. Utbildningen ger kunskap om digitalisering inom hälso- och sjukvård både på ett generellt plan men också med koppling till framtidens vårdinformationsmiljö.

Du som är VGR-anställd loggar in via Lärportalen och söker sedan efter Framtidens vårdinformationsmiljö i utbudskatalogen: Logga in i Lärportalen

För dig som saknar VGR-id är utbildningen tillgänglig här: Webbutbildning Framtidens vårdinformationsmiljö

Marie Smedbro

Projektledare FVM Utbildning
Senast uppdaterad: 2022-05-31 17:44