Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Test av Millennium inför driftsättning

Fokuserad medarbetare som analyserar testresultat på datorn.

Innan Millennium kan driftsättas ska hela systemet testas. Syftet är att kvalitetssäkra att funktioner och arbetsflöden fungerar på ett tryggt och välfungerande sätt samt att de tekniska kraven uppfylls.

De tekniska testerna påbörjades 2020. Under 2021 startade testerna av resultatet av designen av funktioner och arbetsflöden i Millennium. Det är först i detta arbete som det är möjligt att se helheten i systemet, kontrollera att den tekniska prestandan uppfyller kraven och att Millennium fungerar ihop med andra informationssystem.

Så testas funktionerna i Millennium

Ett stort antal tester görs, både vad gäller funktioner och teknik. Arbetet leds av projektet FVM Test och involverar många medarbetare från hälso- och sjukvården. Flera av dem har haft uppdraget som verksamhetsexperter i designarbetet. Det ger en viktig blandning av erfarenheter, kompetenser, bakgrund och yrken för att fånga upp olika perspektiv och scenarier.

De projekt som lett designarbetet inom olika områden (kliniska och administrativa processer, diagnostik och utredning samt de kommunala optionerna 1-3) ansvarar för att ta fram exempel på funktioner och arbetsflöden som ska testas. 

Testningen av Millennium ska säkerställa att systemet fungerar som tänkt. Förenklat går det till så att man först testar separata delar av den färdiga designen inom de olika designområdena (arbetsströmmar). Därefter verifierar arbetsströmmarna resultatet genom att göra så kallade sluttest där hela patientflödet från början granskas och till sist godkänns.

VGR:s principer för test av informationssystem

Arbetet med test av Millennium utgår från VGR:s riktlinjer för testning av informationssystem, vilket innebär att testerna genomförs på ett enhetligt och standardiserat arbetssätt. Tre principer i testarbetet är:

  • För att säkerställa kvalitet ska ingenting driftsättas utan att vara testat.
  • Test får inte störa produktion. I det här fallet görs testerna innan Millennium införs och påverkar inte användandet av befintliga system.
  • Testmiljön ska vara relevant för ändamålet. Detta uppfylls genom de testfall som väljs ut och den teknik som är uppsatt.

Det sista testerna inför införandet av Millennium i etapp 1 (södra området) startar i god tid före driftstart. Testarbetet fortsätter efter den första driftstarten med uppdateringar, ständiga förbättringar och ett tydligare fokus på support och stöd. 

Niklas Andersson

Projektledare FVM Test
Senast uppdaterad: 2022-06-11 22:16