Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hälso- och sjukvård i kommunerna i Västra Götaland

Fyra människor från fyra olika generationer som alla tar del av den nya vårdinformationsmiljön på olika sätt.

Alla de 49 kommunerna i Västra Götaland är med i satsningen på den gemensamma vårdinformationsmiljön. Det kommer att göra det enklare att samarbeta för alla som är involverade när barn, unga, vuxna och äldre behöver stöd, vård och omsorg.

Det innebär att vi kommer att kunna samarbeta kring patienter på enklare sätt och att invånarna får helt nya möjligheter att vara delaktiga i sin vård. När alla inblandade vårdgivare har samma uppdaterade information behöver den enskilda personen inte själv förmedla uppgifterna. Det kommer också att bli enklare att ha kontakt med vården.

Unikt västsvenskt samarbete

Satsningen på framtidens vårdinformationsmiljö är ett unikt samarbete genom att kommunerna i Västra Götaland var involverade redan då ett nytt system upphandlades, genom samarbetsorganisationen VästKom. Under 2020-2022 pågår arbetet med att designa funktioner och arbetsflöden i Millennium för att anpassa systemet till hälso- och sjukvården i Västra Götaland. I det arbetet deltar representanter för kommunerna. 

Varje kommun har kunnat välja mellan tre olika avtalspaket (optioner) med olika funktionaliteter. Grunden som alla 49 kommuner har valt är den viktigaste och används för informationsutbyte mellan vårdgivare. 14 kommuner har valt att också lägga till ett specifikt stöd för elevhälsan. Nio kommuner har valt till stöd för kommunal hälso- och sjukvård, vilket innebär att de i likhet med VGR kommer att använda Millennium som journalsystem. 

Kort beskrivning av de olika avtalen

Option 1: Informationsutbyte mellan vårdgivare

Detta avtal är grunden för samverkan mellan olika vårdgivare. Det underlättar samverkan mellan olika aktörer och gör det enklare för invånare, patienter och anhöriga att vara delaktiga i sin vård och hälsa. Exempel på funktionalitet:

  • Informationsutbytet sker direkt, med samtycke
  • Rätt information på rätt plats - man slipper mejla, faxa, skicka journaler och skicka remisser
  • Samordnad vårdplanering för patienten

Option 2: Journalsystem för elevhälsa

En god elevhälsa förutsätter en hög grad av samverkan mellan berörda aktörer. Med detta avtal får kommunens elevhälsoteam en gemensam samarbetsyta där elev och vårdnadshavare kan vara delaktiga. Exempel på funktionalitet:

  • Gemensam journal med standardiserat sätt att dokumentera
  • Inga rekvisitioner av journaler från skolsköterska och vice versa
  • Tillväxtdata och uppgifter om vaccinationer är tillgängliga i systemet
  • Patientuppgifter om vilken skola barnet går på, medicinering på skoltid och andra uppgifter är tillgängliga i systemet

Option 3: Journalsystem för kommunal hälso- och sjukvård

Detta avtal innebär att en kommun använder Millennium som gemensamt journalsystem med VGR. Det ger en samlad bild och en koordinerad plan som alla inblandade aktörer har tillgång till. Exempel på funktionalitet:

  • Utförda åtgärder i hemsjukvården dokumenteras direkt i en mobil lösning på plats hemma hos patienten. Om patienten åker in akut till sjukhuset finns patientinformation tillgänglig direkt för nästa vårdgivare i kedjan
  • Alla kan se patientens läkemedelslista
  • Alla kan se patientens olika vårdkontakter 
Senast uppdaterad: 2022-07-05 11:13