Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Frågor och svar om Vård och hälsa

Här finns övergripande svar på vanliga frågor om e-tjänster i appen Vård och hälsa - som VGR får tillgång till via avtalet med leverantören Cerner. Vård och hälsa innehåller funktioner för digitala vårdmöten, egenmonitorering och möjligheten att digitalt söka vård och hänvisas till rätt vård i rätt tid.

Hur ser tidplanen ut?
I december 2022 infördes e-tjänsterna egenmonitorering och digitala vårdmöten i begränsad skala och i februari 2023 kompletteras utbudet med e-tjänst för sök vård. Inledningsvis handlar det om ett mycket begränsat införande när det gäller omfattning i funktionalitet och antal berörda enheter. Under våren 2023 skalas införandet upp till fler patienter, patientgrupper och verksamheter. 

Vilka verksamheter berörs, hur ser förberedelsearbetet ut och när får vi i vår verksamhet börja använda Vård och hälsa?
Inledningsvis har införandet skett i mycket begränsad omfattning, vid ett tiotal berörda verksamheter. Under våren 2023 skalas det upp till fler patienter, patientgrupper och verksamheter och då kommer samtliga förvaltningar att beröras. Arbetet med att ta fram en införandeplan pågår inom programmet Patientportalen och görs i bred samverkan med förvaltningarna. 

Hur hänger Vård och hälsa ihop med 1177.se?
1177.se är en viktig kanal för invånare att möta vården, hitta vård och få sjukvårdsrådgivning. VGR ser 1177.se som en naturlig ingång till e-tjänster i Vård och hälsa.

Är Patientportalen och Vård och hälsa samma sak?
Vård och hälsa är namnet på den app och webbsida, vardochhalsa.vgregion.se, där det i nuläget finns tre olika e-tjänster: digitala vårdmöten, egenmonitorering och sök vård. Allt nås samlat, i ett gränssnitt för patienten, invånaren och medarbetaren.  

Patientportalen är namnet på den programorganisation som samordnar VGR:s arbete med att börja använda Vård och hälsa.  

Hur ser gränsdragningen ut mellan programmet Millennium och programmet Patientportalen?
Vård och hälsa ingår i den gemensamma vårdinformationsmiljön. Det första införandet av Vård och hälsa leds från Koncernstab digitalisering genom ett eget program under namnet Patientportalen. Arbetet sker i nära samverkan med programmet Millennium som arbetar med att införa Millennium i Västra Götaland. Funktionerna i Vård och hälsa ska vara kompatibla med Millennium.  

Vilka befintliga system ska ersättas med Vård och hälsa?
Idag använder VGR en rad olika system för e-tjänster i vården. Det är ännu inte klart vilka system som kommer att ersättas med funktionerna i Vård och hälsa. Arbetet med att planera detta pågår. 

När kan personalen börja utbilda sig i tjänsterna i Vård och hälsa?
I takt med att olika verksamheter börjar använda Vård och hälsa kommer också personalen att få utbildning. 

Vård och hälsa är ännu inte anpassat för att möta alla behov i hälso- och sjukvården. Hur ska vi då kunna börja använda e-tjänsterna?
När de första verksamheterna börjar använda Vård och hälsa kommer grundläggande funktioner att finnas på plats. Därefter levereras fler funktioner successivt och på olika sätt för de olika tjänsterna. Här kan du läsa mer om hur planeringen ser ut för respektive tjänst:

 • Digitala vårdmöten
  Många verksamheter har arbetat länge med digitala vårdmöten och har anpassat funktionerna i dagens system Visiba Care efter sina egna behov. Övergången kommer därför att ske i etapper där de verksamheter som endast använder de mest grundläggande funktionerna börjar använda Vård och hälsa först. De som behöver fler funktioner och anpassningar byter system senare då VGR och Cerner och Cerners underleverantör Platform24 hunnit utveckla tjänsten ytterligare.

  Alla verksamheter som använder dagens system för digitala vårdmöten kommer att kategoriseras efter vilka funktioner de använder idag. Det kommer att ligga till grund för när de ska gå över till Vård och hälsa. De som ansvarar för att förvalta Visiba Care i respektive hälso- och sjukvårdsförvaltning i VGR är delaktiga i planeringen. Ambitionen är att varje verksamhet går över till Vård och hälsa i det skede som passar dem bäst inom den givna tidsramen.

  Alla verksamheter i VGR som ska arbeta med digitala vårdmöten måste ha gått över till Vård och hälsa innan avtalet med Visiba Care löper ut vid utgången av augusti 2023. Då kommer det nuvarande systemet inte längre att kunna användas av VGR:s verksamheter.
 • Egenmonitorering
  VGR arbetar tillsammans med Cerner för att utveckla IT-stöd för att erbjuda invånarna möjlighet till egenmonitorering vid behov. Funktioner för egenmonitorering av patienter med hypertoni (högt blodtryck) ska vara klara när de första verksamheterna börjar använda stödet. I mars 2023 ska funktioner för egenmonitorering av hjärtsvikt och KOL kunna börja användas och därefter ska funktioner för egenmonitorering vid fler diagnoser utvecklas.

  Egenmonitorering drivs som ett utvecklingsprojekt tillsammans med leverantören och funktionerna utvecklas därför löpande en efter en tillsammans med verksamhetsrepresentanter. Därför finns inte alla funktioner på plats, men ska finnas på plats innan utrullning, allt eftersom de behövs för olika patientgrupper.

  Västra Götalandsregionen har flera leverantörer för egenmonitorering och utrullningen av Vård och hälsa för egenmonitorering utgår från när vissa avtal löper ut, så att funktioner finns på plats att fortsatt erbjuda egenmonitorering.
 • Sök vård
  Med hjälp av tjänsten sök vård ska invånare - genom att i en e-tjänst svara på frågor om sina symtom - kunna söka vård och hänvisas till rätt vård i rätt tid. Tjänsten utgår ifrån samma nationella rådgivningsstöd som 1177 sjukvårdsrådgivningen per telefon använder idag. Flera regioner använder redan samma tjänst från samma leverantör och fler regioner planerar för att börja använda den.

  Regionernas lösningar skiljer sig åt både vad gäller var invånarna hittar tjänsten och till vilka av hälso- och sjukvårdens instanser som patienter kan hänvisas. I VGR är planen att starta med primärvård, först vårdcentraler och därefter bland annat rehabmottagningar. Arbete pågår med att göra inställningar i systemet så att hänvisning kan ske till rätt mottagning baserat på sökorsak, medicinsk prioritet, tid på dygnet och dag i veckan. Parallellt med att tjänsten införs inom primärvård planerar VGR att tillsammans med Cerner utveckla det medicinska innehållet för att tjänsten ska kunna hänvisa patienter direkt till tandvård och vissa specialistmottagningar på sjukhusen.

Hur ska alla verksamheter som använder sig av digitala vårdmöten hinna gå över från dagens system till Vård och hälsa i tid?
När de första verksamheterna inför Vård och hälsa finns grundläggande funktioner som är fullt tillräckliga för många verksamheter. Andra behöver vänta en bit in i 2023 för att Cerner tillsammans med VGR ska ha hunnit utveckla funktioner och anpassningar för att möta deras behov. Det är därför viktigt att alla berörda förvaltningar i VGR deltar aktivt i införandet från start, och tidigt går över till Vård och hälsa i de fall grundläggande funktioner är tillräckliga.

Senast uppdaterad: 2023-02-02 15:32