Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Patienter med hudsjukdomar först ut i Närvårdscentrum Mariestad

Publicerad: Uppdaterad:
Mariestads sjukhus

Patienter med hudsjukdomar blir först ut med att ta del av Närvårdscentrum Mariestads nya vårdformer. I närvårdscentrumet samverkar primär- och specialistvård med hjälp av digital teknik kring patienter och deras vårdbehov.

Sedan beslut togs av regionstyrelsen i mars har planeringen av ett närvårdscentrum i Mariestad pågått.

Utvecklingen drivs i projektform och planen är att ta emot den första patienten i oktober. Det blir inom området hudsjukdomar. Planen var att ta emot den första patienten i september men tekniken har gjort att det blivit något försenat.

- Det viktigaste inför uppstarten är att vården är patientsäker och att tekniken är säkerställd, säger Beate Poetzsch som är projektägare och ordförande i styrgruppen.

Så här fungerar det

Närhälsan Mariestad vårdcentral har installerat ny teknik som gör att så kallade digifysiska besök kan utföras. Det innebär att patienten tillsammans med läkare på vårdcentralen kan ha direktkontakt via videolänk med en specialist på Skaraborgs Sjukhus. På så sätt kan många ärenden kring patienten lösas vid ett och samma tillfälle. Tekniken gör det möjligt att skicka högupplösta bilder till specialisten under mötet för utlåtande.

- För en patient som vänder sig till vårdcentralen med sina hudproblem kan ledtiderna effektiviseras avsevärt eftersom det är möjligt att minska stegen mellan primär- och specialistvård, säger Beate Poetzsch.

- Under ett digifysiskt möte kan specialisten direkt genom videolänken bedöma om problemen går att behandla med exempelvis en salva eller om prover måste tas.

Fler verksamheter tillkommer

Tekniken och arbetsgången som startar inom hudområdet ska allt eftersom arbetet utvecklas användas inom fler områden, som ortopedi och lungmedicin. Det ger nya patientnära samverkansformer mellan specialistsjukvården på Skaraborgs Sjukhus och de olika primärvårdsaktörerna, men också direkt mellan patienten och berörd vårdgivare.

Digital teknik och mötesformer online används redan i dag av flera förvaltningar. Till exempel erbjuder barnmorskemottagningen eftervårdsbesök online och audionommottagningen kan justera och utprova hörapparater på distans.

På sikt är planen att även den kommunala hälso- och sjukvården och fler vårdcentraler i området ska bli en del av Närvårdscentrum i Mariestad. Mobila hembesöksteam, monitorering på distans och smidigare kommunikationskanaler med berörda vårdgivare ses som möjliga metoder att utveckla. 

Tidsplan

Etableringen av Närvårdscentrum i Mariestad drivs just nu i projektform. Fler verksamheter och samverkansformer kopplas på under 2020 och 2021 och utvärderas allt eftersom.

Förväntat vårdutbud inom Närvårdscentrum Mariestad 2021
• audionommottagning
• barnmorskemottagning
• barn- och ungdomsmedicin
• barn- och ungdomspsykiatri
• hjärtmedicin
• hudsjukvård
• lungmedicin
• njurmedicin
• ortopedi
• ungdomsmottagning
• vuxenpsykiatri

Fakta: Närvårdscentrum Mariestad

Med digital teknik, utökad samverkan och förändrade arbetssätt ska vårdutbudet bli mer tillgängligt för patienter, invånare och närstående i norra Skaraborg. Personen och vårdbehovet ska stå i fokus. Ett vårdbesök kan starta redan i hemmet, men det kan också handla om att primär- och specialistvård vid samma tillfälle utför sin del i vårdkedjan. Det kan handla om bedömning, provtagning och behandling. För den vårdsökande ger det effektivare vård, enklare kontakt, färre besök och resor till olika enheter inom sjukvården. Patientsäkerheten är det viktigaste. Närvårdscentrum är inte en egen verksamhet med egen ledning och medarbetare, utan ett paraply under vilka flera verksamheter samverkar.

Text: Björn Johansson 

Publicerad:
Uppdaterad: