Tolk

För att kunna nyttja de ukrainska tolkarnas tid optimalt ber vi er att i största möjliga mån boka telefontolk. Tillgången till platstolk är mycket begränsad.

Västra Götalandsregionens leverantör av språktolktjänster är Tolkförmedling Väst.

Beställ tolk på Tolkförmedling Västs webbplats

Flertalet personer från Ukraina talar fler språk än ukrainska, till exempel ryska, engelska, belarusiska, moldaviska och polska. Vid behov av ukrainsk tolk, fråga gärna den tolkbehövande om ett alternativt språk kan fungera.