Hälsoundersökningar för flyktingar från Ukraina

I och med att flyktingmottagandet är mycket stort under kort tid finns ett behov av att ha en anpassad hälsoundersökningsrutin för att möta specifika behov hos målgruppen och för att underlätta ett effektivt vårdflöde.

Hälsoundersökning av personer som flytt från Ukraina (vgregion.se)

Den regionala rutinen Hälsoundersökning av personer som flytt från Ukraina ska kodas med KVÅ-kod: UX455.

Vera Asyl (Hälsoplan) är ett IT-stöd för att kalla till hälsoundersökningar för asylsökande

Information om eventuella förändringar gällande ersättning kommer finnas på denna sida.

PKU test för flyktingbarn från Ukraina

Enligt RMR Hälsoundersökning av personer som flytt från Ukarina utförs PKU på barn upp till åtta år. PKU-remisser beställs från PKU-laboratoriet på Karolinska sjukhuset. Länk till remiss

Provtagning på barn upp till 2 år:

  • Kapillärblod tas från fingret
  • Fyll PKU-remissen blod det provtagna blodet.

På äldre barn med venaccess:

  • Fyll ett gel-rör med venöst blod
  • Dra upp blodet i en spruta (tex 2 ml) och fyller i PKU-remissen.

Remissen ska torka tre timmar, därefter postas den till PKU-lab.

Varje utförande enhet måste skaffa en kombika-kod från PKU-lab. Detta görs genom att kontakta PKU-laboratoriet på Karolinska sjukhuset.

 

Underlag på svenska:

Vaccinationsstatus Använd denna mall för genomgång och/eller planering av personens vaccinationsstatus.

Hälsodeklaration – vuxna Hälsodeklaration för personen att själv fylla i inför hälsoundersökningen. 

Hälsodeklaration – barn Hälsodeklaration för barnet att fylla i inför hälsoundersökningen. 

Visitkort Fyll i lämna till personen som genomgått hälsoundersökningen eftersom det är viktigt att personen får med sig sitt reservnummer.

Översatt material om att söka vård i Sverige, rätten till vård samt Bildstöd

På ukrainska: 

Hälsodeklaration – vuxna

Hälsodeklaration – barn

På ryska:

Hälsodeklaration – vuxna

Hälsodeklaration – barn

Hälsoundersökningar tandvård för vuxna och barn

Hälsodeklaration – tandvård – svenska

Folktandvårdens hälsodeklaration – svenska + engelska 

Hälsokontroller är primärt ett uppdrag för vårdcentraler i Västra Götaland som kan utföras i samverkan mellan olika enheter. Vårdcentralernas åtagande avseende hälsoundersökningar regleras i Krav- och Kvalitetsboken, avsnitt 2.1.1 och 2.3.3.

Kartläggning pågår för att bedöma behov och möjlighet att anlita avtalade aktörer som ett komplement.