Mässling

Viktigt med uppmärksamhet på mässling
Misstänk mässling hos icke-immuna personer som söker med feber, torrhosta, ögonirriation, huvudvärk och utslag i munslemhinnan (kan misstolkas som afte). Efter 3-4 dagar kommer ett storfläckigt, rött och ofta sammanflytande utslag som vanligen debuterar i ansiktet för att sedan sprida sig mot bål och extremiteter. Tidiga fall av mässling kan misstas för influensa eftersom utslagen kommer först efter ett par dagar. Mässlingvirus är luftburet och mycket smittsamt. 

 • Personer med misstänkt mässling ska inte sitta i väntrum i vården.
 • Patienter som själva misstänker att de kan vara sjuka i mässling ska kontakta 1177 Vårdguiden innan de söker vård. 

Vem riskerar att bli smittad av mässling?

 • Barn under 18 månader som inte vaccinerats mot mässling
 • Vuxna födda efter 1960 
  • Om man inte blivit vaccinerad
  • Om man inte haft mässling
  • Om man bara fått en dos vaccin
  • Personer som avstått vaccination

Handläggning och diagnos

PM för utbrottshantering och smittspårning av mässling.

Mässling - akutbedömning och klinisk bild 

Vaccination

Information till kommuner i Västra Götaland om mässling - riskbedömning och råd om vaccination

Hälsodeklaration inför vaccination mot mässling, påssjuka, röda hund  

Beslut om kompletterande kostnadsfri vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund - beslut från Regionstyrelsen 2018-01-16. (informationsbrev till vårdgivare) 

 

Nedan finns länk till bildstöd för att ställa frågor och ge information om mässling och vaccination till sjukvårdsbesökare. Bildstöden kan användas som stöd i samtal med personer som inte pratar svenska eller av andra orsaker har en begränsad möjlighet att förstå talat språk. Det finns på flera språk.
Materialet är producerat av KomHit - kommunikationsstöd i vårdsituationer.
Besök deras hemsida för bildstöd om mässling och vaccinationer. 

Mässlingsaffischer "Vaccinera dig mot mässling"

Affischerna finns att kostnadsfritt beställa hos Adress- och distributionscentrum. Skriv därefter in mässling i sökordsrutan. 

Informationskort: "Jag vill vaccinera mig mot mässling"

Entréskyltar

Entréskylt för vårdcentraler, jourcentraler och övriga mottagningar, som besöks av akut sjuka, att sätta upp på ytterdörren. Skyltarna är gjorda av Vårdhygien, SU. 

Entreskylt med hänvisning för patient att ringa på dörrklocka

Entreskylt med hänvisning för patient att ringa på telefon (tänkt för personal att skriva enhetens telefonnummer på papper) 

Entreskylt med hänvisning för patient att ringa på telefon (tänkt för personal att fylla enhetens telefonnummer elektroniskt) 

Exempel på skylt med hänvisning för patient att ringa på telefon:  

Frågor och svar

Senast uppdaterad: 2018-06-05 13:45