Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Digitala utbildningar

Här hittar du digitala utbildningar om levnadsvanor, fysisk aktivitet och FaR (Fysisk aktivitet på Recept).

Centrum för fysisk aktivitet har tagit fram en helt digital utbildning i Lärportalen om fysisk aktivitet och FaR som prevention och medicinsk behandling för vuxna. Utbildningen vänder sig till legitimerade medarbetare inom primärvården i Göteborg. Utbildningen består av inspelade föreläsningar och praktiska moment. Den tar totalt cirka nio timmar att genomföra och man kan genomföra den helt i sin egen takt. Den digitala utbildningen har samma innehåll som utbildningen “Fysisk aktivitet/FaR för vuxna steg 1-3" som hålls av Centrum för fysisk aktivitet: FaR-utbildningar för Göteborg.

Läs mer om den digitala FaR-utbildningen och anmäl dig via Lärportalen:
Digital utbildning: Fysisk aktivitet/FaR för vuxna (vgregion.se)

Här finns inspelade presentationer om fysisk aktivitet och FaR. Du kan titta på dem själv för att lära dig mer om fysisk aktivitet och FaR, eller till exempel spela upp dem på ett APT. 

Fysisk aktivitet och hälsa

Effekter av fysisk aktivitet

Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet på Recept

Forskning om fysisk aktivitet på Recept

Motiverande samtal om fysisk aktivitet

Stödja beteendeförändring till ökad fysisk aktivitet

Socialstyrelsen har tagit fram ett webbstöd för levnadsvanearbete i vården. Syftet med webbstödet är att ge stöd och inspiration till implementering och utveckling av hälsofrämjande hälso- och sjukvård samt inkludering av levnadsvanearbete i verksamhetens kvalitetsarbete. Webbstödet riktar sig till chefer, verksamhetsutvecklare och medarbetare i primärvården. 

Webbutbildningen Levnadsvanor, sjukdomsförebyggande metoder och hälsa är ett stöd för dig i ditt arbete och för att underlätta följsamhet till regionala medicinska riktlinjer för tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och fysisk aktivitet. När du har gått igenom den här utbildningen ska du ha kunskap om varför och hur du kan arbeta med att ge stöd till patienter som vill förändra sina levnadsvanor.

Centrum för hälsa och prestationsutveckling (CHP), Göteborgs universitet, har tagit fram en öppen nätbaserade kurs som vänder sig till alla som är intresserade av hälsonyttan av fysisk aktivitet. Kursen Lifestyle Habits – an Introduction to Physical Activity and Health ges på engelska och består av tre moduler. Den första delen ger grundläggande kunskaper om hälsonyttan av fysisk aktivitet, den andra delen handlar om beteendeförändring och den sista delen ger kunskap om hur man kan mäta fysisk aktivitet på bästa sätt.

Sundkurs har tagits fram av professor Mai-Lis Hellénius i samarbete med andra experter vid Karolinska Institutet. Kursen innehåller vetenskaplig fakta för alla som jobbar med levnadsvanor. Sundkurs finansieras med hjälp av anslag från Hjärt-Lungfonden. 

Senast uppdaterad: 2023-02-21 17:30