Information: Chirocaine samtliga styrkor

Sortimentsrådet
Läkemedel VGR
informerar
Terapiområde: Smärta
Senast uppdaterat 2023-04-12 Varunummer upplagt
2023-03-29

Läkemedel

Chirocaine, samtliga styrkor 

Orsak Avregistreras från den svenska marknaden från 2023-03-31
Alternativ

Licensalternativ:

Levobupivacaïne 2,5mg/ml , lösning för injektion/infusion , 5x10ml
MAH: Fresenius Kabi Nederland BV, Nederländerna
Pris:535kr
Ledtid: 5-10 arbetsdagar, kan komma att ändras. För information om specifik order kontakta RGL
Varunummer:746377
Se produktresumé

Levobupivacaïne 5mg/ml lösning för injektion/infusion, 5x10ml
MAH: Fresenius Kabi Nederland BV, Nederländerna
Pris:599kr
Ledtid: 5-10 arbetsdagar, kan komma att ändras. För information om specifik order kontakta RGL
Varunummer:746378
Se produktresumé

Regiongemensam licens för beställning på rekvistion finns för båda styrkorna.

Varje förskrivare får ta ställning till om detta är ett alternativ som passar deras verksamhet

Informationskälla:

RGL, företaget

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukvårdsapotek VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se