Restinformation Carbocain 20mg/ml, Injektionsvätska, lösning

Sortimentsrådet
Läkemedel VGR
informerar
Terapiområde: Smärta
Senast uppdaterat

2024-01-25 Nytt licensalternativ, Scandicain, finns tillgängligt, licensalternativ Carbosen Sol F 20mg/ml restnoterar
2023-09-05 Tidigare restnoterat licensalternativ åter tillgängligt
2023-07-25 Nytt licensalternativ vnr 846371, regiongemensam licens godkänd
2023-06-13 Länk till terapiråd från terapigrupp Smärta
2023-05-19 Nytt licensalternativ. Uppdaterat information från terapigrupp smärta om buffring. 
2023-05-03

Läkemedel

Carbocain 20mg/ml injektionsvätskan lösning
5 x 20 milliliter Injektionsflaska
Vnr: 448069

Status Restnoterar preliminärt till 2024-02-23
Information från terapigrupp smärta

Obs! konserveringsmedel

Observera att licensalternativet (Mecain, se nedan), till skillnad från Carbocain, innehåller konserveringsmedel, och därför inte kan användas till ingrepp där konserveringsmedel är kontraindicerat.

Lösningar som innehåller konserveringsmedel, dvs i förpackningar godkända för upprepad dosering, ska inte användas i följande fall:

- Om volymen för den singeldos som ska injiceras är mer än 15 ml, om inte särskilda skäl finns.

- Om administrering av injektionsvätskan sker via en administreringsväg där konserveringsmedel av medicinska skäl inte accepteras, till exempel intracisternalt, epiduralt, intratekalt eller via någon väg som ger tillgång till cerebrospinalvätskan, samt intra- eller retrobulbärt.

Avrådande från buffring

Terapigrupp Smärta avråder från buffring av Mecain då dessa licensalternativ innehåller kalciumklorid, vilket innebär risk för utfällning vid buffring med natriumbikarbonat

Terapiråd Brist på mepivakain (vgregion.se)

Alternativ

Licensalternativ:

Mecain 20 mg/ml Injv, lösn, 10x50ml
Varunummer: 846309
Se produktresumé

MAH: PUREN Pharma GmbH & Co. KG
Pris: 1296 kr
Ledtid: ca 10 arbetsdagar,  kan komma att ändras, för mer information om specifik order, kontakta RGL
OBS! Innehåller konserveringsmedel

Scandicain 20mg/ml injektionsvätska, lösning 10x5ml
MAH: Aspen Pharma Trading Limited, Irland
Varunummer: 847428
Pris: ca 150 kr
Se produktresumé
Ledtid: ca 2 arbetsdagar, kan komma att ändras, för mer information om specifik order, kontakta RGL

Regiongemensam licens finns för beställning på rekvisition för ovanstående preparat

 
Licensalternativ nedan restnoterar:

Carbosen Sol F  20 mg/ml Injv, lösn, 10x10ml
Varunummer: 846371
Se produktresumé
MAH: Galenica Sense, Italien
Pris: 599 kr
Ledtid: ca 6 arbetsdagar,  kan komma att ändras, för mer information om specifik order, kontakta RGL
Preliminärt åter hos leverantör vecka 8

Mecain 20 mg/ml Injv, lösn, 1x50ml
Varunummer: 846048
Se produktresumé

MAH: PUREN Pharma GmbH & Co. KG
Pris: 220 kr
Ledtid: Oklar tillgång, informationen uppdateras löpande. För information om specifik order kontakta RGL
OBS! Innehåller konserveringsmedel
 


Regiongemensam licens finns för beställning på rekvisition för ovanstående preparat

Varje förskrivare får en ställning till om detta är ett alternativ som passar deras verksamhet

Informationskälla:

RGL, företaget

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukvårdsapotek VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se