Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kompetenskrav för förskrivare av läkemedelsnära produkter

Ingående delar Utbildningsinnehåll Kunskapsmål Utbildningsform
Förskrivningsprocess samt lagar och författningar inom området

Förskrivning av förbrukningsartiklar.

Exempel på förskrivning av produkt.

Kunskapstest för förskrivare.

Förskrivare ska genomföra utbildningen innan självständig förskrivning får göras.

Socialstyrelsens webbutbildning Förskrivning av förbrukningsartiklar som är tillgänglig i Socialstyrelsens utbildningsportal. Total tidsåtgång cirka 1 timme.

Efter genomfört kunskapstest kan kursbevis skrivas ut.

Regelverk inom Västra Götaland

Handbok - läkemedelsnära produkter.

Regionala medicinska riktlinjer.

Förskrivare ska ta del av handböcker och regionala medicinska riktlinjer innan förskrivning får göras.

Förskrivarutbildning läkemedelsnära produkter i Lärportalen
Efter genomförd utbildning kan utbildningsbevis skrivas ut.

Information om Regionala medicinska riktlinjer.

Försörjningsavtal

Överenskommelse gällande distribution av diabeteshjälpmedel, stomihjälpmedel, nutrition och förbrukningsartiklar vid inkontinens, blås- och tarmdysfunktion.

Alla förskrivare ska ha kännedom om försörjningsavtal innan självständig förskrivning får göras. Förskrivarutbildning läkemedelsnära produkter i Lärportalen
Efter genomförd utbildning kan utbildningsbevis skrivas ut.
Rutiner inom Västra Götaland Beställningsrutiner.  Förskrivare ska kännedom om beställningsrutiner. Förskrivarutbildning läkemedelsnära produkter i Lärportalen
Efter genomförd utbildning kan utbildningsbevis skrivas ut.
Produktkunskap  Aktuellt sortiment av läkemedelsnära produkter. Förskrivare ska ha kännedom om förskrivningsbart sortiment och ha god produktkunskap inom relevanta produktområden.

Egenstudier av information om "sortiment" på LMN´s webbplats.

Produktvisningar inom aktuellt sortiment anordnade av produktkonsulent inom det läkemedelsnära området.

Beställningssystem  Sesam LMN och webSesam. Förskrivare ska inhämta kunskap om beställningssystemet i samband med att beställning av behörighet görs. Egenstudier av instruktioner och guider om Sesam LMN på webbsidan Läkemedelsnära produkter.
Utbildningar i Sesam LMN anordnas av läkemedelsnära produkter, se LMN´s webbplats
Om webSesam på Hjälpmedelscentralens webbsida.
Senast uppdaterad: 2021-09-24 15:02