Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Koncept för förskrivarkompetens

Ett koncept är framtaget av enhet Kunskapsstöd för läkemedel och hjälpmedel i samarbete med representanter för olika förskrivande verksamheter inom kommunal och regional hälso- och sjukvård. Innehållet grundar sig på lagstiftning samt Västra Götalands reglering i handböcker, medicinska riktlinjer samt försörjningsavtal.

Generellt om kompetenskrav för förskrivning i Västra Götaland 

Det är varje vårdgivares ansvar att utse en person (exempelvis verksamhetschef inom hälso- och sjukvård) som ska säkerställa att förskrivarna har och upprätthåller den kompetens och kunskap som behövs för uppgiften. Förskrivarutbildning är ett ansvar för varje vårdgivare och förskrivarkompetens kräver kontinuerligt lärande, vilket gör att förskrivaren kan behöva olika former av utbildning i olika faser av yrkeslivet. Inom vissa läkemedelsnära områden finns krav på godkända poängkurser på högskola vilket framgår av berörd handbok.

Nyutbildade eller nya förskrivare som saknar erfarenhet ska ha tillgång till handledning av erfaren förskrivare. Alla förskrivare ska genomgå förskrivarutbildning. 

Chef ansvarar för att följa upp medarbetarnas kompetens inom de delar som ingår i förskrivarkompetensen. 

Vård- och omsorgspersonal som hanterar förskrivna hjälpmedel och läkemedelsnära produkter bör ha kännedom om vad som styr förskrivningen.  

I  konceptet beskrivs grundläggande krav på kompetens för chef, förskrivare samt den vård- och omsorgspersonal som hanterar förskrivna hjälpmedel och läkemedelsnära produkter.

Utöver de här beskrivna kompetenskraven behövs kunskap om praktiska rutiner inom den egna verksamheten.

Senast uppdaterad: 2022-09-20 16:08