Ändrade koder och benämningar i produktanvisningar - nyhet uppdaterad 2021-05-10

Ändringarna görs med anledning av att den nationella databasen Hjälpmedelstjänsten uppdateras enligt ISO9999:2016. Hjälpmedelstjänsten ligger till grund för hur utbudet visas i webSesams varukatalog/artikelregister och motsvarande förändringar kommer alltså att synas där från och med den 8 maj. Namn på produktanvisningar i Handboken och benämningar i webSesam synkroniseras alltså.

ISO9999 är en internationell standard för klassificering och terminologi gällande hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Klassificeringen används för att strukturera handbokens produktanvisningar och från och med den 7 maj är dessa uppdaterade enligt version ISO9999:2016. Det innebär att vissa produktanvisningar fått en ny kod och/eller en ny benämning och en del produktanvisningar har delats upp på två. Det innebär inga förändringar i vad som får förskrivas enligt handboken.

Förteckning över berörda produktanvisningar inom områdena Rörelse och Medicinsk behandling

Förteckning över berörda produktanvisningar inom områdena Dövblindhet, Hörsel och Syn

Förteckning över berörda produktanvisningar inom området Ortoser, proteser och skor