Förskrivning och ansvarsfördelning

Här kan du läsa mer om de regler som gäller generellt samt vad som gäller vid exempelvis vid flytt, utomlänsvård eller vård av personer från andra länder. Här hittar du även information om vilket ansvar som gäller vid förskrivning av hjälpmedel. Du måste dock alltid informera dig om förutsättningarna att förskriva hjälpmedel i varje enskilt fall.