Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel

I Västra Götaland har vårdgivarna kommit överens om en gemensam handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. Handboken gäller för produktområdena dövblindhet, hörsel, kommunikation och information, medicinsk behandling, ortoser, proteser och skor, rörelse samt syn.

Västra Götalandsregionen (VGR) och de 49 kommunerna i Västra Götaland har en gemensam handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. Handboken är ett regelverk för hjälpmedelsförskrivning i Västra Götaland och består av riktlinjer och produktanvisningar. Den ska vägleda och stödja förskrivare av personliga hjälpmedel, beslutsfattare och annan personal som arbetar med hjälpmedel genom att:

  • skapa en gemensam grund för förskrivning av personliga hjälpmedel som omfattar hela vårdkedjan, oavsett vilken vårdgivare som har hälso- och sjukvårdsansvaret
  • säkerställa en jämlik och säker tillgång till hjälpmedel för invånarna i Västra Götaland
  • tydliggöra ansvar enligt lagstiftning och avtal.

Riktlinjer

I handbokens riktlinjer beskrivs utgångspunkterna för hjälpmedelsförskrivning, vilka utgår från lagstiftning och politiska beslut i Västra Götaland.

Produktanvisningar

I handboken finns också produktanvisningar som anger vilka hjälpmedel som är förskrivningsbara i Västra Götaland.

Handboken gäller förskrivning inom områdena:

  • dövblindhet
  • hörsel
  • kommunikation och information
  • medicinsk behandling
  • ortoser, proteser och skor
  • rörelse
  • syn

År 2005 antogs Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel (här kallad handboken) av länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen gemensamt. Under 2014 har handboken reviderats och den publicerade handboken började gälla 2015-05-01.

Produktanvisningar

Brevmall Ansvar vid ej återlämnade hjälpmedel

Information till dig som fått en konsumentprodukt förskriven som hjälpmedel

Låneförbindelse

Lånevillkor svenska

Lånevillkor svenska lättläst

Lånevillkor med bildstöd

Lånevillkor arabiska

Lånevillkor BKS (bosniska-kroatiska-serbiska)

Lånevillkor dari

Lånevillkor engelska

Lånevillkor finska

Lånevillkor franska

Lånevillkor persiska

Lånevillkor polska

Lånevillkor somaliska

Lånevillkor spanska

Lånevillkor thailändska

Lånevillkor tigrinja

Lånevillkor tyska

Lånevillkor_Teckenspråk

Medgivande till montering

Särskilda tillägg lånevillkor för elrullstol och drivaggregat Svenska

Särskilda tillägg lånevillkor för elrullstol och drivaggregat Svenska Lättläst

Särskilda tillägg lånevillkor för elrullstol och drivaggregat Arabiska

Särskilda tillägg lånevillkor för elrullstol och drivaggregat BKS (Bosniska-Kroatiska-Serbiska)

Särskilda tillägg lånevillkor för elrullstol och drivaggregat Dari

Särskilda tillägg lånevillkor för elrullstol och drivaggregat Engelska

Särskilda tillägg lånevillkor för elrullstol och drivaggregat Finska

Särskilda tillägg lånevillkor för elrullstol och drivaggregat Franska

Särskilda tillägg lånevillkor för elrullstol och drivaggregat Persiska

Särskilda tillägg lånevillkor för elrullstol och drivaggregat Polska

Särskilda tillägg lånevillkor för elrullstol och drivaggregat Somaliska

Särskilda tillägg lånevillkor för elrullstol och drivaggregat Spanska

Särskilda tillägg lånevillkor för elrullstol och drivaggregat Thailändska

Särskilda tillägg lånevillkor för elrullstol och drivaggregat Tigrinja

Särskilda tillägg lånevillkor för elrullstol och drivaggregat Tyska

Särskilda tillägg lånevillkor för programvara och tillbehör till dator Svenska

Särskilda tillägg lånevillkor för programvara och tillbehör till dator Svenska Lättläst

Särskilda tillägg lånevillkor för programvara och tillbehör till dator Arabiska

Särskilda tillägg lånevillkor för programvara och tillbehör till dator BKS (Bosniska-Kroatiska-Serbiska)

Särskilda tillägg lånevillkor för programvara och tillbehör till dator Dari

Särskilda tillägg lånevillkor för programvara och tillbehör till dator Engelska

Särskilda tillägg lånevillkor för programvara och tillbehör till dator Finska

Särskilda tillägg lånevillkor för programvara och tillbehör till dator Franska

Särskilda tillägg lånevillkor för programvara och tillbehör till dator Persiska

Särskilda tillägg lånevillkor för programvara och tillbehör till dator Polska

Särskilda tillägg lånevillkor för programvara och tillbehör till dator Somaliska

Särskilda tillägg lånevillkor för programvara och tillbehör till dator Spanska

Särskilda tillägg lånevillkor för programvara och tillbehör till dator Thailändska

Särskilda tillägg lånevillkor för programvara och tillbehör till dator Tigrinja

Särskilda tillägg lånevillkor för programvara och tillbehör till dator Tyska

Nyheter handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel

Ändringar i handboken

Process för förändringar i handboken

Ändringslogg riktlinjer.pdf                    senast uppdaterad 2023-06-28

Ändringslogg produktanvisningar.pdf    senast uppdaterad 2023-09-18

Linda Augustsson

Samverkansfunktionen för hjälpmedelsfrågor
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2023-06-27 09:24