Webbutbildningen – ny introduktion i tre delar

Uppdaterad:
Publicerad:

SKR:s webbutbildning om att bistå patienter med försäkringsmedicinska bedömningar har fått en ny introduktion i tre delar. Målgruppen är främst utlandsutbildade läkare och läkare med äldre utbildningar, men även rehabiliteringskoordinatorer och andra hälsoprofessioner.

Introduktionen har tre delar och tar sammanlagt 30 minuter. Den handlar om fördelarna med ett gott samspel i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Den beskriver också vad som kan hända om hälso- och sjukvården saknar tillräcklig kunskap om klinisk försäkringsmedicin.

Försäkringsmedicin är ett område som påverkar och påverkas av flera faktorer utanför sjukvården. God kunskap i ämnet underlättar för patienten, för hälso- och sjukvården och för vårt samhälle.

SKR:s webbutbildning – Klinisk försäkringsmedicin