Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vad händer 2019 med finansiering inom sjukskrivningsprocessen och multimodal rehabilitering i hälso- och sjukvården

Besked förväntas komma i regeringens budgetproposition 2019 den 15 november och i samband med HSS detaljbudget, troligtvis i månadsskiftet oktober/november. Då kommer mer information att publiceras här. Tidpunkterna inte är definitiva då det politiska läget fortfarande är oklart, både på riksnivå och i VGR.

Lagförslag

Regeringen föreslår en ny lag om koordineringsinsatser för vissa sjukskrivna patienter. Förslaget kommer med ett regionbidrag som motsvarar cirka 85 miljoner kronor till VGR. Förslaget har i september 2018 passerat lagrådet och väntas läggas fram i samband med budgetpropositionen. Det är dock fortfarande osäkert om lagen kommer att hinna träda i kraft den 2 januari 2019. Läs mer om lagförslaget på regeringens webbplats.

Riktat statsbidrag  

Någon ny överenskommelse mellan SKL och regeringen likt den som varit aktuell för 2017 och 2018 har alltså inte tecknats för 2019. I alla fall inte ännu. Så snart besked finns från staten kring riktade statsbidrag för 2019 kommer regionstyrelsen/hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) att besluta om fördelning.

Ärendeberedning

HSS informerades den 8 maj 2018 – ärende 149 om att det riktade statsbidraget ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess” troligtvis kommer att upphöra efter 2018.

HSS presidium har den 26 september 2018 på nytt fått information om att någon ny statlig överenskommelse troligtvis inte kommer att bli aktuell 2019 och har med sig denna information in i arbetet med budgetprocessen.