Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Uppföljning av anvisningar 2020

Dags att rapportera aktiviteter inom statsbidraget "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2020". Förvaltningarna* ska rapportera in för hela år 2020 senast den 5 februari 2021.

Rapporteringen görs via verktyget "Plan och styr".

Frågorna som ska besvaras i redovisningsrapporten är de samma som också finns angivna i Anvisningar för rapportering och uppföljning 2020.

I rapporten ska endast det som är nytt i förhållande till det som redan redovisats i delårsrapporten dokumenteras. I annat fall ska den som rapporterar endast hänvisa till delårsrapporten. Förvaltningarnas delårsrapporter finns att tillgå för rapportörerna under arkiverade rapporter i Plan och styr.

Förvaltningarnas rapporter används som underlag i redovisning till hälso- och sjukvårdsstyrelsen, regionstyrelsen och till socialdepartementet.

* Regionhälsan, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Södra Älvsborgs sjukhus, Skaraborgs Sjukhus, NU-sjukvården, Sjukhusen i Väster