Undvik att patienter kommer i kläm vid övergången till det nya intyget 7804

Uppdaterad:
Publicerad:

Statistik från Inera visar att privata vårdcentraler fortfarande i stor utsträckning använder det gamla intyget, som stängs ner. Ärendekommunikation för det gamla intyget avslutas också efter övergången till det nya intyget. Privata vårdcentraler uppmanas därför att säkerställa att alla läkare nu helt går över till det nya intyget 7804. Annars riskerar patienter att komma i kläm när det gamla intyget släcks ner.

Nya intyget finns i Webcert

Privata vårdcentraler som använder journalsystemen Webdoc och J4 är nu anslutna till Webcert. Därmed har de tillgång till det nya intyget FK7804, Läkarintyg för sjukpenning. FK7263 har släckts ner. 

Läs mer här