Skypedialog för läkare som utfärdar intyg för assistansersättning

Uppdaterad:
Publicerad:

Medicinska egenvårdsbedömningar är av stor betydelse när Försäkringskassan bedömer rätten till assistans, och läkarintygen som används vid ansökan är ett viktigt underlag. Därför bjuds du som läkare in till dialog och diskusion på distans kring just egenvårdsbedömningar – och hur handläggningstiderna för assistans kan kortas.

Idag behöver Försäkringskassan ofta komplettera och diskutera en ansökan med hälso- och sjukvården, vilket kan innebära onödigt långa handläggningstider. Under den en timme långa Skypedialogen diskuterar vi kring egenvårdsbedömningar angående:

  • vem kan göra egenvårdsbedömningen,
  • när är det viktigt,
  • hur bör det göras,
  • vad kan Försäkringskassan efterfråga – och vad kan Försäkringskassan bli bättre på?

Utgångspunkt för dialog och diskussion  
SOSFS 2009:6 Om bedömning av om en hälso- och sjukvårdsuppgift kan utföras som egenvård