Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Nya intyg aktuella vid sjukskrivning av personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Nytt läkarintyg och nytt medicinskt underlag för arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen.

Hämta blanketterna direkt 

arbetsformedlingen.se/varden

Läkarintyg för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program

Arbetsförmedlingen har tagit över hanteringen av läkarintyg för den som deltar i ett program och har aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning från Försäkringskassan.

Tidigare har vården ofta sjukskrivit dessa patienter med hjälp av Försäkringskassans vanliga läkarintyg men på grund av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) är det inte längre möjligt för Arbetsförmedlingen att ta emot dessa intyg.

För den som tar emot patienter i vården innebär detta bland annat att en ny intygsblankett ska användas om det blir aktuellt att sjukskriva patienter från sådan aktivitet. 

arbetsförmedlingen.se finns det nya intyget att hämta. Här finns också en del förtydliganden angående det nya läkarintyget som ska användas för personer inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program. Intyget gäller från och med den 1 januari 2019

Försäkringskassans hemsida finns mer information till patienter som blir sjuka när de deltar i arbetsmarknadspolitiskt program.  

Medicinskt utlåtande

Det finns också ett nytt medicinskt utlåtande som kommer att vara giltigt från och med den 1 februari 2019 som gäller för alla inskrivna arbetssökande på Arbetsförmedlingen. I utlåtandet kommer det att finnas en ny version på den "förfrågan" som görs från Arbetsförmedlingen till hälso- och sjukvården.

Detta ersätter det utlåtande som Arbetsförmedlingen använder idag när de begär att få in ett utlåtande från vården. Vanligen används Försäkringskassans blankett Läkarutlåtande om hälsotillstånd. Från och med den 1 februari ska alltså det nya utlåtandet användas istället.

Du kan hämta blanketter för det nya utlåtandet, förfrågan, samtycke och läsa mer här på arbetsformedlingen.se

Timtaxa i samband med utfärdande av medicinskt utlåtande

I de fall det är Arbetsförmedlingen som begär intyg från hälso- och sjukvården ska timtaxa tas ut. OBS – vården ska inte ta ut någon patientavgift samtidigt som timtaxa tillämpas, se patientavgiftshandboken.

 Kontaktpersoner VGR