Nya läkarintyg till arbetsgivare – AGI – är klara inom kort

Uppdaterad:
Publicerad:

GDPR ställer höga krav på att inhämtade personuppgifter ska vara relevanta och att mer information inte inhämtas än vad aktören behöver för handläggningen. Med de nya intygen undviker vården att inhämta fel eller fler uppgifter än nödvändigt. Det är också viktigt att mottagaren tydligt framgår av intyget. SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) bedömer att det är oförenligt med GDPR och Socialstyrelsens intygsföreskrift, att använda ett läkarintyg där Försäkringskassan anges som mottagare trots att individen ska lämna intyget till sin arbetsgivare. De nya intygen har dessutom SKR:s logotyp.

Försäkringskassans intygsblankett har hittills använts i avsaknad av särskilt intyg till arbetsgivare vid sjukskrivning. Nu har SKR* tillsammans med Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarverket och Svensk Handel tagit fram två läkarintyg som ska skickas till arbetsgivaren när patienten saknar arbetsförmåga. I dagsläget är det oklart när användarna måste gå över till AGI, SKR:s nya intyg:

  • Läkarintyg om arbetsförmåga – sjuklöneperioden (dag 1-14)
  • Läkarintyg om arbetsförmåga – arbetsgivaren (från dag 15 i sjukperioden)

Intygen bör vara färdiga under december och kommer att finnas i intygsmodulen AsynjaVisph via Webcert så snart VGR har testat och verifierat att det fungerar. Uppgifterna i Försäkringskassans digitala läkarintyg återanvänds enkelt genom att innehållet överförs till arbetsgivarversionen av läkarintyget i Webcert.

De som använder intygsmodulen via Melior eller Obstetrix kommer fortfarande att kunna skriva ut "med sekretess" (motsvarande minimala intyg). Dock försvinner Primärvårdens möjlighet att skriva minimala intyg. Sjukhusen har inte tillgång till Webcert.