Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Beslut om ny överenskommelse om statsbidrag 2019

Den 20 december 2018 fattade riksdagen de beslut som krävs för att en ny nationell överenskommelse för ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019” ska kunna ingås mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Överenskommelsen tecknas då lagen om koordineringsinsatser inte har varit möjlig att införa i januari 2019. Regeringen vill också avvakta ställningstagande efter utredningen ”Samspel för hälsa – Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring”.

Överenskommelsen för 2019 liknar till stora delar överenskommelsen 2017-2018, några mindre justeringar har gjorts. T.ex. kommer villkoren syfta ännu mer till att landstingen bygger upp sina ordinarie strukturer. 

Områden/villkoren för landstingens del i överenskommelsen är:

1. Kompetenssatsning i försäkringsmedicin

2. Funktion för koordinering

3. Insatser vid lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta

4. Utökat elektroniskt informationsutbyte

Detta ger VGR möjlighet att fortsatt bygga upp, stödja och säkra goda insatser inom sjukskrivning och rehabilitering samt långvarig smärta.

Koncernkontoret bereder just nu ärendet för att Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) den 20 februari 2019 ska kunna fatta beslut avseende aktiviteter och medel till förvaltningarna inom hälso- och sjukvårdenDärefter kommer hälso- och sjukvårdsdirektören att komma ut med anvisningar för förvaltningarna kring hur de ska agera för att kunna ta del av medlen.

 

Tidigare överenskommelser och beslut:

Beslut i HSS 2018 som avsåg ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess”

Den nationella överenskommelsen 2017-2018