Mindre medel riktat till utveckling av de försäkringsmedicinska processerna

Uppdaterad:
Publicerad:

De medel som finns att tillgå under 2022 är avsevärt mindre än tidigare år då försäkringsmedicin i hälso- och sjukvården inte längre stöttas av nationella överenskommelser om statsbidrag.

Från och med 2022 föreslås den lagreglerade funktionen för rehabiliteringskoordinering att ingå i Krav- och kvalitetsboken för vårdcentraler inom vårdvalet i VGR samt att via vårdöverenskommelser ingå i ordinarie vårdutbud på sjukhus. Besluten runt detta kommer under hösten 2021.

Ytterligare förslag är att hälso- och sjukvårdsstyrelsen under 2022 avsätter medel för utbildning i försäkringsmedicin samt att finansiera utvecklingsledare som stöttar försäkringsmedicinskt arbetet genom att samordna och implementera funktion för koordinering. Beslut väntas den 25 augusti 2021.

Handlingar till hälso- och sjukvårdsstyrelsens kommande sammanträden publiceras här.

De medel som finns att tillgå under 2022 är mindre än tidigare år*. Det försäkringsmedicinska arbetet, dess utveckling, kompetensförsörjning och fortsatt implementering av rehabiliteringskoordinering måste nu i större utsträckning tas omhand inom ordinarie struktur och budget hos den som är vårdgivare.

*Läs mer om tidigare överenskommelser om statsbidrag och framtida utmaningar på SKRs webbsidor