Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Viktig information till dig som använder Intygsmodulen via Melior och Obstetrix

Uppgradering till Intyg 3.0 förenklar, kvalitetssäkrar och effektiviserar ditt arbete med intyg. Det är en förutsättning för kommande uppgradering till Intyg 3.1 – vilket är ett förberedande krav i införandet av Millennium i Västra Götalandsregionen. Projektgruppen har de närmaste veckorna täta avstämningar för att hantera inkomma ärenden och kan vid problem följa användarnas arbete i loggar.

Nyhetsbrev 6 med viktig information till dig som använder intygsmodulen - anlutning till Webcert 

2021-10-21 

Här kommer nyhetsbrev efter uppgradering av Intyg 3.0 i Melior/Obstetrix koppling till Ineras Webcert. Nyhetsbrevens uppgift är att kortfattat orientera projektdeltagare, styrgrupp och intressenter i hur arbetet fortskrider. Projektet är nu utfört. Uppgradering av Intygsmodulen till Intyg 3.0, som ska förenkla, kvalitetssäkra och effektivisera ditt arbete med Intyg.

Susanne Hörndahl V-PL
susanne.horndahl@vgregion.se

Pehr Rehnberg IT-PL
pehr.rehnberg@vgregion.se

 • Intyg 2.1 togs ut ur produktion 12 oktober kl. 17. Uppgradering av Intyg 3.0 påbörjades omgående efter ett väl inövat körschema.
 • Efter avslutad uppgraderingen utfördes verifieringstester med användare från Melior och Obstetrix uppkomma problem löstes löpande under kvällen.
 • 13 oktober fm. utfördes produktionsverifiering Intyg 3.0 med Inera och Försäkringskassan enligt ett flödesschema. Tester sammanfattades med gott resultat och VGR är godkända av Inera.
 • 13 oktober fm. beslut togs om produktionssättning enligt plan och användarna kunde logga in och använda Intyg 3.0 klockan 12.00
 • Information till användarna skedde via IT-nytt. Early Life Support var/är informerade och beredda.
 • Fortsättningsvis har projektgruppen de närmaste veckorna täta avstämningar för att hantera inkomma ärenden och kan vid problem följa användarnas arbete i loggar.

Automatlänk till journalen saknas för:

 • Arbetsförmåga arbetsgivare, läkarintyg AG7804.
 • Arbetsförmåga sjuklöneperiod, läkarintyg AG1-14.

Konsekvens: Det blir ingen automatanteckning i journalen när intyg signeras.

Workaround: Användaren skriver en administrativ anteckning i Obstetrix journal.

Åtgärd: I samråd med OBX förvaltning beslutas att avvakta med denna rättning till nästa planerade driftsstopp i OBX 2022.

Automatlänkad journalanteckning saknas ibland i Melior. Detta kan ske i de fall när intyg skickas och signeras samtidigt. Detta gäller främst Dödsbevis och Dödsorsaksintyg men också vid komplettering av ett intyg till Försäkringskassan. Om ingen automatanteckning finns i journalen, titta i Intygsmodulen. Där finns alltid alla intyg samlade. Anledningen till att det kan saknas vissa automatlänkade journalanteckningar är ett fel som beror på felaktig synkronisering av tidstämplar. I vissa fall kommer notifieringar i fel ordning.

Konsekvens: Det blir ingen automatanteckning i journalen när intyg skickas och signeras samtidigt.

Workaround: Kontrollera att automatanteckning skapas i journalen och om det saknas får en administrativ anteckning skrivas.

Åtgärd: Felet kommer åtgärdas i samband med uppgradering till Intyg 3.1.

Det har uppmärksammats problem där vissa användare inte kan öppna/skapa nytt intyg. Problemet ligger i kopplingen av enhet användaren har valt i underliggande journalsystem. Felet visar sig genom ett felmeddelande om att Medarbetaruppdrag saknas.

Workaround: Stäng intyg och byt hemavdelning till annan enhet under samma verksamhetsområde. Öppna Intygsmodulen och försök igen.
OBS! För snabbare rättning: Lägg ärende till VGRIT för åtgärd av enhetskoppling.

Åtgärd
: Genomgång av samtliga enhetskopplingar inom VGR.


Utförligare information angående Intyg version 3.0 finns på Intyg - Insidan (vgregion.se).

Med anslutning till tjänsten Webcert, en vårdgivartjänst, som knyter an till Försäkringskassans/Transportstyrelsens/Skatteverkets/Socialstyrelsens system och som möjliggör elektronisk kommunikation mellan hälso-och sjukvården och nämnda myndigheter.

 Intygsmodulen med koppling till Webcert möjliggör att kunna skicka följande intyg:

 • Försäkringskassans intyg och ärendekommunikation (elektroniskt)
  - Läkarintyg för sjukpenning FK7804
  - Läkarutlåtande vid sjukersättning FK7800
  - Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga FK7801
  - Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång FK7802
 • Transportstyrelsens intyg (elektroniskt) nytt
 • Transportstyrelsen läkarintyg, bas
 • Transportstyrelsens läkarintyg, diabetes
 • SKR:s intyg (skickas på papper) nytt
 • Läkarintyg om arbetsförmåga – sjuklöneperiod AG1-14
 • Läkarintyg om arbetsförmåga – arbetsgivaren AG7804
 • Dödsbevis till Skatteverket (elektroniskt)
 • Dödsorsaksintyg till Socialstyrelsen (elektroniskt)

Intygsmodulen för VGR:s journalsystem Melior och Obstetrix innehar funktionalitet att skicka intyg elektroniskt till Försäkringskassan (FK). I projekt ”Uppgradering av Intyg” med syfte att uppgradera Intygsmodulen till v 3.0 innehållande anslutning till tjänsten Webcert och rättningar. Uppgraderingen är en förutsättning som möjliggör en kommande uppgradering till Intyg 3.1, vilket är ett förberedande krav i införandet av Millennium i VGR.