Inspiration via Teams – tidig samverkan mellan arbetsgivare och hälso- och sjukvårdens rehabiliteringskoordinering

Uppdaterad:
Publicerad:

Extern samverkan är en av tre insatser som kan erbjudas sjukskrivna för att underlätta återgång i arbete. Maria Wallmyr delar med sig av sina erfarenheter vid tidig samverkan för sjukskrivna arbetstagare i sin roll som HR-strateg i Alingsås kommun. Delta 24 januari via Teams – anmäl dig redan idag.

Lagen om koordinerande insatser för sjukskrivna tar upp extern samverkan som en av tre insatser som kan erbjudas den sjukskrivne patienten för att underlätta återgång i arbete. Extern samverkan kan ibland handla om kontakten med arbetsgivaren. Kontakt med arbetsgivaren kan behöva tas när hälso- och sjukvårdens planer och insatser för patienten behöver bli mer effektiva. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar för sin arbetstagare och övriga medarbetare påverkas inte av kontakt med hälso- och sjukvården.

Maria Wallmyr – HR-strateg i Alingsås kommun – berättar om sina erfarenheter vid tidig samverkan för sjukskrivna arbetstagare. 

Tisdagen 24 januari via Teams 14.00-15.30

Anmäl dig redan nu

Kontaktperson Regionhälsan 
Ingrid Christensen 
ingrid.christensen@vgregion.se