Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Fyra nya elektroniska intyg till Försäkringskassan

• Läkarintyg för sjukpenning, FK7804 (ersätter FK7263)

• Läkarutlåtande för sjukersättning, FK7800w

• Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga, FK7801

• Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång, FK7802

För primärvården kommer intygen att tillhandahållas via AsynjaVisph och Ineras Webcert. Införande kommer att ske i vecka 37.

För privata vårdcentraler som inte har journalsystemet AsynjaVisph finns möjlighet att via inera.se använda Ineras intygsmodul Webcert. Där finns redan nu de fyra intygen i digital form. Processledarna i primärvården har uppdraget att stödja alla vårdcentraler vid introduktion av nya intygsmoduler

För sjukhus- och mödravården kommer intygen att tillhandahållas via Melior och Obstetrix och Cerners Intygsmodul. Införande kommer ske i vecka 36.

 

Instruktionsfilmer
Intygstjänster – introduktion av Webcert

Intygstjänster – ärendekommunikation i Webcert

• Innehållen i intygen har förändrats något. Hjälptexter finns för att underlätta ifyllande.

• Läkarintyg för sjukpenning, FK7804 kommer att ersätta FK7263. Detta innebär att det efter det att FK7804 är infört inte kommer att vara möjligt att kopiera/förlänga Läkarintyg skrivna i FK7263.

• Ärendekommunikation för de läkarintyg som skrivits i version FK7263 kommer att hanteras enligt befintlig rutin. Detta kommer att vara aktuellt i cirka tre månader.

• Läkarintyg FK7263 som utfärdas innan driftsättningsdatum måste vara skickade till Försäkringskassan innan driftsättning av FK7804.

Läs mer om intygen på Försäkringskassans webbplats.