Framåtblick försäkringsmedicin 2019

Uppdaterad:
Publicerad:

Välkommen till inspirationsdag 14 december på hotell Riverton i Göteborg – med kunskap för vårdens arbete med sjukskrivning och rehabilitering. Dagen vänder sig till dig som är linje- och processansvarig.

Den 14 december arrangeras en heldag på hotell Riverton i Göteborg i syfte att blicka framåt. Detta görs genom att låta politiken, forskningen och verksamhetsansvariga delge sin bild av behövligt förbättringsarbete. Detta kommer att inspirera och sprida kunskap för vårdens arbete med sjukskrivning och rehabilitering.

Dagen vänder sig till linje- och processansvariga.