Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Förstudie om nationella mått för lokal uppföljning

Socialstyrelsen har gjort en förstudie som identifierat ett antal angelägna uppföljningsområden för rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen och tagit fram förslag på mått för dessa. Avsikten är att de ska spegla grundläggande strukturer, processer och väsentliga resultat samt ge ett stöd för nationell, regional och lokal uppföljning.

Prioriterade uppföljningsområden för hälso- och sjukvården är:

  1. Hälso- och sjukvårdens bedömning och utlåtanden om patientens tillstånd och behov.
  2. Koordinerande insatser och stöd från rehabiliteringskoordinator.
  3. Försäkringsmedicinsk kunskap inom hälso- och sjukvården.
  4. Plan och åtgärder för förbättrad hälsa och återgång i arbete eller annan sysselsättning.
  5. Hälso- och sjukvårdens samverkan med andra aktörer.
  6. Patientens upplevelse av vården och delaktighet under rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen.
  7. Utfallet av hela rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen.

Avsikten med uppföljningsområdena och måtten är att de ska spegla grundläggande strukturer, processer och väsentliga resultat samt ge ett stöd för nationell, regional och lokal uppföljning. Förstudien har identifierat ett antal aktiviteter för att utveckla detta stöd, bland annat:

  • Inleda arbetet med mått för uppföljning av patientens upplevelse av och delaktighet i vården inom rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen.
  • Etablering i vården av en liten men effektiv uppsättning av åtgärdskoder (KVÅ) avsedda att spegla vårdens insatser i rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen.

Socialstyrelsen förstudie
Uppföljningsmått för hälso- och sjukvårdens insatser i rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen