Förslag till ny överenskommelse om statsbidrag 2020

Uppdaterad:
Publicerad:

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kontakt med Socialdepartementet om förslag på innehåll i överenskommelsen för 2020, strukturen föreslås bli samma som tidigare. Beslut om Överenskommelse 2020 tas av SKL fredag 13 december och regeringen fattar beslut veckan därpå.

Förslagen är:

  1. Ledning, styrning och kompetensutveckling inom försäkringsmedicin – stärka det som hittills arbetats fram i regionerna.
  2. Rehabiliteringskoordinering – medel för kompetensutveckling och ett ändamålsenligt stöd för rehabiliteringskoordinatorer med koppling till uppdraget utifrån den nya lagen.
  3. Insatser för psykisk ohälsa och smärta – liknande upplägg som tidigare.
  4. Elektroniskt informationsutbyte – fortsatt arbete inom olika delområden, vikten av att komma fram i de långsiktiga frågorna om samordning och finansiering.
  5. Stöd för Rätt Sjukskrivning (SRS) – förslag att fortsätta med pilotstudien.

Utöver detta finns förslag om fortsatt medel till SKL:s arbete med samordning och stöd till regionerna.

Beslut om Överenskommelsen 2020 tas av SKL fredag 13 december och regeringen fattar beslut veckan därpå.