Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Beslutsstödet blir Försäkringsmedicinskt Kunskapsstöd

Publicerad: Uppdaterad:

Det nya Kunskapsstödet ger stöd i hela sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen – dels vid bedömningar kring individers förmåga att arbeta och förebyggande insatser för att bibehålla arbetsförmåga, dels vid bedömningar kring behov av sjukskrivning samt insatser som stödjer återgång i arbete eller annan sysselsättning.

Nedan följer utdrag ur Socialstyrelsens presentation vid NPO-nätverksträff

Innehåll i kunskapsstödet

Sidan 15-16

Stöd för

 • att agera förebyggande mot en eventuell sjukskrivning
 • sjukskrivning som åtgärd, dess möjliga positiva och negativa effekter, samt alternativ till sjukskrivning

Beskriva

 • hälso-och sjukvårdens och läkarens roll och ansvar både gentemot andra aktörer och gentemot patienten
 • vilka aktörer som är väsentliga inom det försäkringsmedicinska området, deras respektive juridiska ansvar och hur de kan samverka
 • möjligheter för rehabilitering till arbete, lyfta rehabiliteringskoordinatorn som resurs, beskriva lagar och regler inom området samt åtgärder som är betydelsefulla i sjukskrivnings-och rehabiliteringsprocessen

Stöd

 • vid skrivandet av och kunskap om intyget för sjukpenning, både vad gäller t.ex. format, funktion och rättsliga betydelse
 • till läkaren i den försäkringsmedicinska bedömningen
 • angående sjukskrivning vid psykiatriska diagnoser
 • vid samsjuklighet för att ge bättre bedömningar vad gäller längd och grad av sjukskrivning

Stöd

 • till patienten som delaktig och aktiv vid sjukskrivning, där patienten får information om sitt ansvar, sina rättigheter och hur sjukskrivningsprocessen med dess aktörer ser ut

Övrigt

Sidan 17

 • Ge exempel på hur ledning och styrning inom hälso-och sjukvården kan arbeta inom området försäkringsmedicin
 • Anpassa det nya formatet av FMK till hälso-och sjukvårdens arbetssätt för att göra kunskapen tillgänglig där den behövs, dvs. i rätt mängd och vid rätt tillfälle
 • Lägga vikt vid implementering för att åstadkomma ett användarvänligt och tillgängligt kunskapsstöd
 • Socialstyrelsen arbetar med att ta fram uppföljningsmått inom ett antal områden och flera avsnitt i det försäkringsmedicinska kunskapsstödet kommer att kopplas till dem.

Förtydliga processen för återgång i arbete

Sidan 19

 • Vikten av en plan för sjukskrivning och arbetsåtergång
 • Skillnad på att ha ett arbete eller vara arbetslös för sjukskrivnings-och rehabiliteringsprocessen
 • Rehabiliteringsmetodik (teamarbete, rehabiliteringsplan, insatser, utvärdering, nya insatser)
 • Åtgärder i samverkan är centrala, i dialog mellan hälso-och sjukvården, arbetsgivare (Arbetsförmedling) eller Försäkringskassan m.fl. behövs ofta

Socialstyrelsens presentation vid NPO-nätverksträff

Publicerad:
Uppdaterad: