Anvisningar om statsbidrag 2020 klara

Uppdaterad:
Publicerad:

Fördelning av medel och uppdrag till utförare med utgångspunkt i HSS beslut om statsbidraget "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess - 2020" är nu klar.

Villkor 1 och 2

Anvisningar avseende villkor 1 om ledning och styrning för försäkringsmedicin samt villkor 2 om rehabiliteringskoordinering skickades i förra veckan till styrelsen för Regionhälsan och till styrelser för SU, SÄS, NU, SkaS samt Sjukhusen i Väster.

Villkor 3

Anvisningar för villkor 3 om multimodal rehabilitering vid långvarig smärta (MMR) har sedan tidigare förlängts och meddelande har skickats till berörda enheter. Dessa enheter och deras anvisningar finns under rubrikerna "Godkända MMR-team och anvisningar 2019 och 2020" en bit ner på vgregion.se/mmr 

Villkor 4

Om utökat elektroniskt informationsutbyte hanteras regionalt.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) beslut den 18 mars om "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess" ärende 69

Nationella överenskommelsen om statsbidrag 2020 mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR)